Vacature: Schoolleiders VO zoekt schoolleider voor thema professionele ontwikkeling

28 februari 2024

We zijn op zoek naar een schoolleider (teamleider, afdelingsleider, (con)rector, directeur, enz.) die in de nieuwe beweging Schoolleiders VO wil bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de beroepsgroep schoolleiders, zowel op individueel als collectief niveau. Houd je van het meedenken over en meewerken aan nieuwe ontwikkelingen, ben je bereid aan iets te beginnen waarvan je de uitkomst nog niet precies weet en heb je een persoonlijkheid die zowel op leren, samenwerken als verbinden gericht is: haak aan! Reageren kan tot 17 mei.


Wat is Schoolleiders VO?

Schoolleiders VO is in het leven geroepen om een impuls te geven aan de professionele ontwikkeling van schoolleiders in het vo (als individu en als collectief) en om schoolleiders een plek te bieden waar zij collega-schoolleiders makkelijk kunnen vinden, informatie uit kunnen wisselen en van elkaar kunnen leren. We zijn een nieuwe organisatie die samenwerken, van elkaar leren en uitwisselen hoog in het vaandel heeft en een krachtig collectief wil zijn voor schoolleiders. Inhoudelijk zijn de doelstellingen van de organisatie uiteengezet in drie thema’s:

 1. De stem van schoolleiders (over sectorontwikkeling en belangenbehartiging)
 2. Schoolleiders in professionele ontwikkeling (over beroepskwaliteit en professionalisering)
 3. Schoolleiders in positie (over positie en arbeidsvoorwaarden) 


Bekijk voor meer informatie onze website: www.schoolleidersvo.nl

 

Hoe is de organisatie opgezet?

Schoolleiders VO is juridisch gezien onderdeel van de VO-raad als vereniging van scholen, maar is een zelfstandig opererende organisatie van, voor, en door schoolleiders met een eigen budget en bemensing. Schoolleiders VO is daarmee dus een onafhankelijke en zelfstandige organisatie in het onderwijsveld.

De uitgezette koers van Schoolleiders VO wordt gemonitord door een stuurgroep bestaande uit schoolleiders die, naast hun werk als schoolleider op een school, nauw verbonden zijn met organisaties en gremia die zich richten op schoolleiders.

Naast de stuurgroep van schoolleiders is er het programmamanagement dat het overzicht en de samenhang tussen de inhoudelijke deellijnen van Schoolleiders VO bewaakt.

Tot slot bestaat de organisatie voor het grootste deel uit schoolleiders uit het VO en bureaumedewerkers van o.a. de VO-raad, die zich bezighouden met strategische vraagstukken en de uitvoering hiervan.

Wie zoeken we?

Schoolleiders VO zoekt een schoolleider om concreet vorm te geven aan de projectplannen van het team dat zich richt op het tweede thema, de professionele ontwikkeling van schoolleiders. Iedereen die schoolleider is volgens de definitie¹ van schoolleiders uit de Beroepsstandaard schoolleiders VO (2021) komt hiervoor in aanmerking. Onze ambitie is het versterken van de kwaliteit van schoolleiderschap in Nederland door het stimuleren en borgen van de professionele ontwikkeling. Hierin staat de beroepsstandaard centraal.

Ons thema bestaat uit verschillende projecten waarin de schoolleider ruimte heeft om een eigen rol te kiezen en deze te vormen. Denk bijvoorbeeld aan collegiale visitaties, monitoring leiderschapsspraktijken en olievlekwerking m.b.t. de beroepsstandaard.

We zoeken een schoolleider die:

 • voor gemiddeld één dag per week (± 8 uur, flexibel in te delen) beschikbaar is (bij voorkeur vanaf 1 juni, maar in ieder geval met ingang van het nieuwe schooljaar);
 • bij voorkeur ervaring heeft met de beroepsstandaard, en die het gebruik ervan kan en wil aanjagen;
 • enthousiast wordt van het meewerken aan een nieuwe beweging en daar de schouders met ons onder wil zetten en de professionele ontwikkeling van schoolleiders graag een impuls wil geven.


We zijn op 25 september 2023 officieel van start gegaan als Schoolleiders VO, dus je draait mee in een nieuwe organisatie. Pionieren, buiten de gebaande paden denken, creatieve oplossingen vinden en durven uitproberen zijn eigenschappen die we in jou zoeken! Verder beoogt Schoolleiders VO te faciliteren, te verbinden en samen te werken met allerlei organisaties die raken aan het werk van schoolleiders. We vragen je dus ook om vanuit die stand je werk te doen, wanneer die samenwerking bijdraagt aan een betere landelijke positie van schoolleiders en wanneer dit een impuls geeft aan de ontwikkeling van de beroepsgroep en de schoolleiders als individu. 

 

Wat bieden we?

We bieden je een uitdagende functie op basis van een detacheringscontract. Daarnaast bieden we:

 • De vrijheid om te pionieren en de ruimte om te groeien en te ontwikkelen, aangezien je voor een groot deel zelf invulling kunt geven aan je functie;
 • De voordelen van hybride werken: af en toe vinden er overleggen plaats op locatie (op een school van één van de bij ons aangehaakte schoolleiders ) maar veel activiteiten kunnen ook thuis/online gedaan worden;
 • De kans om een groot extern netwerk op te bouwen, doordat je veel contact hebt met stakeholders in de sector en met scholen en hun medewerkers.

 

Hoe kan je je interesse aangeven?

Stuur je cv en motivatie vóór 17 mei naar info@schoolleidersvo.nl met als onderwerp “Sollicitatie voor thema professionalisering schoolleiders”.

Uit je cv en motivatie blijkt:

 • dat je de doelstellingen van Schoolleiders VO onderschrijft;
 • dat je visie hebt op de toekomst van het vak van schoolleider;
 • dat je over relevante netwerken en ervaring beschikt;
 • dat jouw persoonlijkheid past bij wat we doen en hoe we dat doen.

 

Bij de selectie gaan we uit van diversiteit, waarbij ook regio en specifieke functie een rol spelen.

Kort na de sluitingsdatum vindt een eerste ronde gesprekken plaats. In de week erna volgt een tweede ronde met een afvaardiging van de stuurgroep.

 

Meer informatie kun je opvragen bij:

Marieke van Tienhoven (programmamanager)
mariekevantienhoven@schoolleidersvo.nl / 06-45632272

​Satish Bhawanidin (projectleider)
satishbhawanidin@vo-raad.nl / 06-13548858

 

¹ 'Een schoolleider in het voortgezet onderwijs geeft onderwijskundig en/of organisatorisch leiding en draagt tevens personele verantwoordelijkheid in de school.’