Vacatures werkgeversleden Commissie van beroep funderend onderwijs

04 december 2023

Voor de Commissie van beroep funderend onderwijs zijn de PO-Raad en VO-raad op zoek naar twee nieuwe leden.

Wanneer een werknemer in het primair, voortgezet of (voortgezet) speciaal onderwijs het niet eens is met een bepaald besluit van de werkgever, kan de werknemer tegen dit besluit beroep instellen bij de landelijke Commissie van beroep funderend onderwijs. Deze Commissie van beroep funderend onderwijs - als bedoeld in artikel 12 CAO PO en artikel 20 CAO VO - is ondergebracht bij Stichting Onderwijsgeschillen.

Alle scholen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn automatisch bij deze Commissie aangesloten. Dat betekent dat iedere werknemer die werkzaam is bij een school of instelling in funderend onderwijs bij deze Commissie terecht kan. De werknemer kan (o.a.) bezwaar maken tegen de volgende besluiten:

 • disciplinaire maatregel;
 • schorsing;
 • directe of indirecte onthouding van promotie; 
 • aanwijzing van (een) andere instelling(en) waaraan de werknemer werkzaamheden zal verrichten (overplaatsing);
 • eenmalige inhouding van de periodieke verhoging.  
   

 Hieronder is de profielschets voor deze functie opgenomen.

Algemeen

De Commissie van beroep funderend onderwijs moet divers qua achtergrond, kennis en ervaring zijn samengesteld. Daarnaast dient de commissie representatief te zijn voor zowel het primair, speciaal als het voortgezet (speciaal) onderwijs. Nieuwe leden zijn bij voorkeur complementair aan de huidige leden commissie van beroep. De commissieleden hebben een actuele relevante werkpraktijk.

Kennis

De commissieleden hebben academisch denkniveau en ervaring met werkgeverszaken in het funderend onderwijs in de ruimste zin van het woord.

Vaardigheden/kwaliteiten

 • Communicatief
 • Luisterend
 • Inlevingsvermogen
 • Analytisch vermogen
 • Representatief
 • Flexibel  
 • Bewust van de plaats en aard van de Commissie
 • Kunnen samenwerken in multidisciplinair verband
 • Beschikbaar in tijd
   

Tijdsbeslag

Naar verwachting vinden er jaarlijks ongeveer 20 zittingsdagen plaats te Utrecht, variërend van één dagdeel tot een hele dag, afhankelijk van het aantal te behandelen beroepen. De zittingen worden gehouden door een Commissie bestaande uit een werkgeverslid, een werknemerslid en een voorzitter. De zittingsdagen worden verdeeld over de leden die in beginsel om en om en afhankelijk van de denominatie van het schoolbestuur worden ingeroosterd. Daarnaast vindt er jaarlijks een plenaire vergadering plaats. Van de leden wordt verwacht dat zij bereidt zijn tot zelfreflectie en scholing.

Onverenigbaarheden

De leden functioneren zonder last of ruggespraak. De functie is niet verenigbaar met een dienstverband bij een landelijke organisatie van besturen, werkgevers of werknemers in het onderwijs. Evenmin is de functie verenigbaar met een functie in het bestuur of toezicht van Stichting Onderwijsgeschillen.

Vacatievergoeding  

De vacatievergoeding voor de vergaderingen en zittingen bedraagt voor de leden € 205,00 per dagdeel van maximaal 4 uur en een voorbereidingsvergoeding van € 205,= per dag. Voorts geldt een reiskostenvergoeding op basis van 0,28 cent per kilometer.

Reageren

U kunt uw belangstelling kenbaar maken, vergezeld van uw CV, via m.kalden@poraad.nl