Videoportretten: burgerschapsonderwijs op diverse scholen

30 november 2022

Sinds augustus 2021 zijn scholen verplicht om doelgericht, samenhangend en herkenbaar burgerschapsonderwijs aan te bieden. Om scholen te informeren en vooral ook te inspireren op dit vlak, zijn vanuit het project 'Burgerschap vo' van de VO-raad videoportretten gemaakt van scholen, die bij de inrichting van hun burgerschapsonderwijs gebruikmaken van wetenschappelijke inzichten.

Burgerschapsonderwijs op het Utrechts Stedelijk Gymnasium: doorlopende leerlijnen

Op het Utrechts Stedelijk Gymnasium was de nieuwe wetgeving rond burgerschapsonderwijs aanleiding om het programma nog eens goed tegen het licht te houden. In deze video zie je hoe de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen bijdraagt aan goed burgerschapsonderwijs.

 

Burgerschapsonderwijs op het Haarlem College: een open en veilig schoolklimaat

Op het Haarlem College worden alle onderwerpen die in de maatschappij aan de orde zijn met leerlingen proactief besproken. Ook als zij van huis uit een mening hebben die wat minder gangbaar is: iedereen krijgt de ruimte om zijn zegje te doen. Leerlingen die in een open en veilig schoolklimaat met duidelijke spelregels worden uitgenodigd zich te verhouden tot maatschappelijke kwesties, krijgen een veel beter begrip van de rol van conflict in een democratie. “Op het moment dat leraren de drempel over gaan en controversiële onderwerpen met leerlingen bespreken, komen daar fantastische dingen uit”, concludeert adjunct-directeur Viola Scheerder in deze video.

 

De video voor deze school is verwijderd nadat enkele leerlingen die veelvuldig in beeld kwamen bij nader inzien toch niet herkenbaar in beeld wilden zijn. We maken daarom zo snel mogelijk een transcript van de video.

 

Auctoraat 'Brede vorming en burgerschap' op het Twickel College in Delden en het Greidanus in Zwolle

In een Auctoraat doet een school - samen met relevante partners - onderzoek dat direct bijdraagt aan het onderwijs. Eigen medewerkers en leerlingen zijn betrokken bij dat onderzoek. Dat zorgt voor een natuurlijke verbinding met de onderwijspraktijk en stimuleert een onderzoekende houding als onderdeel van de schoolcultuur. In deze video neemt onderzoeker Mathilde Tempelman je mee naar Het Twickel College in Delden en het Greidanus in Zwolle, twee scholen die het auctoraat hebben omarmd bij de ontwikkeling van hun burgerschapsonderwijs.

 

Het project 'Burgerschap vo' is inmiddels beeindigd. Voor actuele informatie, tips en inspiratie over het vormgeven van burgerschapsonderwijs kunnen scholen voortaan terecht bij het Expertisepunt Burgerschap.