Tijdens deze bijeenkomst heeft u de gelegenheid om met collega’s het gesprek aan te gaan over de schoolexaminering en uw vragen en dilemma’s op dit vlak voor te leggen. Doel is van elkaar en elkaars aanpakken te leren, en zo de kwaliteit(sborging) van de schoolexaminering op uw school verder te kunnen versterken.

Wij willen u vragen om bij aanmelding een eigen leer- of ontwikkelvraag voor te bereiden.

Datum en tijden

Donderdag 12 maart, van 12.30 – 16.30 uur

Locatie

Oud London, Woudenbergseweg 52, Zeist

Voor wie

Deze bijeenkomst is bedoeld voor schoolleiders en examensecretarissen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het online formulier.
 

De kwaliteitsborging schoolexaminering staat hoog op de agenda van scholen en de VO-raad. Eerder vertaalde de VO-raad de aanbevelingen van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering in negen actielijnen, waar de VO-raad en sector gezamenlijk mee aan de slag zijn gegaan. Om scholen ondersteuning te bieden op dit vlak, heeft de VO-raad diverse instrumenten ontwikkeld en worden bijeenkomsten georganiseerd. Bekijk het complete ondersteuningsaanbod.
Direct aanmelden