Op 21 januari 2020 presenteerde een brede coalitie van onderwijsorganisaties - waaronder de VO-raad - het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’, met daarin voorstellen voor groot onderhoud aan het onderwijs. Met het stuk willen de organisaties een brede dialoog starten over de aanpassingen en vernieuwingen die nodig zijn om de uitdagingen in het onderwijs het hoofd te bieden. Hiertoe wordt onder meer een aantal landelijke dialoogbijeenkomsten georganiseerd. Wilt u ook meepraten over de toekomst van ons onderwijs, meld u dan aan!

De derde dialoogbijeenkomst vindt plaats op 18 februari en gaat specifiek over ‘Nieuwe arrangementen voor werken, onderzoeken en leven lang ontwikkelen’. Hoe zorgen we voor een brede, sterke leercultuur, waarin een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend is?

Tijdens de bijeenkomst gaan onder andere Henk Hagoort (voorzitter CvB Hogeschool Windesheim) en Erik Stam (hoogleraar UU en lid commissie Borstlap) met elkaar in gesprek. Er is uitgebreide ruimte om vanuit de zaal deel te nemen aan de discussie.

De gesprekken die tijdens de bijeenkomsten plaatsvinden, zullen op de website van Toekomst van ons onderwijs terug te luisteren zijn als podcast.

Datum en tijden

Dinsdag 18 februari 2020, van 15:30 – 17:00 uur

Locatie

Academiegebouw Universiteit Utrecht

Aanmelden

Aanmelden is kosteloos.

Direct aanmelden