In het najaar van 2024 start er weer een nieuwe ronde van het  intersectorale leiderschapsprogramma. Tijdens drie bijeenkomsten bezoek je samen met collega's uit het po, vo en mbo een aantal Nederlandse topinstellingen. Zo krijg je de kans om een kijkje in de keuken te nemen bij Bol.com, Picnic, McKinsey & Company en het UMC Utrecht.

Ben je benieuwd hoe Nederlandse topinstellingen werken aan een verbetercultuur en zich continu aanpassen aan de markt? En hoe je dit kunt creëren in je eigen organisatie? Je gaat bij deze instellingen o.a. in gesprek met de CEO’s Michiel Muller (Picnic), Margaret Versteden (Bol.com) en Senior Partner Paul Rutten (McKinsey & Partners) over vragen als: Hoe creëer je een verbetercultuur in jouw organisatie? Hoe bouw je daarvoor draagvlak? Wat vergt dit van je als rolmodel voor de organisatie?

Daarnaast staat het leren van en met elkaar centraal. Je ontmoet collega's met wie je samenwerkt aan de professionaliseringthema’s dit in dit traject centraal staan: leiderschap, strategische visie en planning en persoonlijke professionaliteit.

Het traject wordt vormgegeven door Stichting leerKRACHT, de PO-raad, MBO raad en de VO-academie.
 

Voor wie is het programma bedoeld?

Dit programma is bedoeld voor bestuurders en eindverantwoordelijk leidinggevenden. Hieronder verstaan wij het volgende: 

 • PO: Bestuurders, directeur-bestuurders of bovenschoolse directeuren/managers
 • MBO: College van Bestuur, collegedirecteuren of opleidingsmanagers en/of branch- of domeindirecteuren
 • VO: Bestuurders, rector-bestuurders en rectoren 
   

Waarom deelnemen?

Je werd bestuurder, collegedirecteur of bovenschools manager om het verschil te maken voor duizenden leerlingen en studenten. Maar de praktijk is complex. Leraren vragen om meer autonomie, schoolleiders om meer middelen. De Inspectie kijkt niet alleen naar basiskwaliteit maar ook naar een verbetercultuur van bestuur tot in de klas.

Tegelijkertijd toont onderzoek na onderzoek (OECD, Inspectie, McKinsey) aan dat scholen die méér bereiken met hun leerlingen zo’n verbetercultuur hebben. Werken in zo’n cultuur geeft leraren bovendien meer werkplezier en hun leerlingen raken meer betrokken.

Maar hoe creëer je zo’n cultuur in je organisatie? Hoe bouw je daarvoor draagvlak? Hoe start je in een aantal scholen? Hoe bouw je interne capaciteit op om zo’n cultuur verder uit te bouwen? Wat vergt dit van jou als rolmodel voor de organisatie?

In dit intersectorale leiderschapsprogramma krijg je de mogelijkheid om te leren van vooruitstrevende bedrijven en ziekenhuizen. Deze Nederlandse topinstellingen werken al jaren aan een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ en delen graag hun ervaringen.
 

Leerdoelen

 • Je leert hoe de strategische visie van jullie organisatie tot concreet handelen leidt in de klas
 • Je leert hoe deze bedrijven (wisselende) teams inzetten om opdrachten aan te pakken en wat daarin belangrijk is
 • Je leert de methodiek van stichting-leerKRACHT kennen en ziet overeenkomsten met het Lean/Agile werken binnen bedrijven
 • Je leert hoe je effectief kunt sturen op resultaten in relatie tot de strategische doelen en hoe cascadering werkt
 • Je leert hoe je de input van leerlingen/studenten gebruikt in het vormen en checken van strategische doelen
 • Je leert hoe onderzoek en praktijk elkaar versterken in een ziekenhuis en hoe Evicence Informed werken het vakmanschap vergroot
   

Wat houdt deelname in?

De bezoeken aan de drie bedrijven zijn elk opgebouwd rondom drie thema's: leiderschap, strategische visie en planning en persoonlijke professionaliteit.

 • Je neemt deel aan een traject van 3 bezoeken op een locatie in de deelnemende bedrijven McKinsey, Bol.com of Picnic (er zijn 2 groepen) en ziekenhuis UMC Utrecht;
 • Ieder bezoek start om 10:00 uur en eindigt om 16:00 uur;
 • De deelnemers uit de bedrijven en ziekenhuis bezoeken ons op deze locaties;
 • Je start de bezoeken met een gedegen voorbereiding op basis van diverse opdrachten;
 • Je bent bereid tot zelfreflectie op de professionaliseringsthema’s die aan bod komen;
 • Deelname kost €750,- per persoon voor het gehele traject.

We bieden dit programma dit jaar voor het 12e jaar aan. Honderden bestuurders van scholen namen al deel!
 

Programma, locaties en data

De exacte adresgegevens ontvang je na inschrijving. Het programma staat onder leiding van Jaap Versfelt, initiatiefnemer van leerKRACHT en oud-directeur van McKinsey & Company in Amsterdam. Alle bestuurders en bovenschoolse directeuren van Nederlandse scholen zijn welkom, ongeacht of jouw scholen deelnemen aan leerKRACHT of niet.

 • Maandag 14 oktober 2024: Picnic in Utrecht
 • Dinsdag 12 november 2024: McKinsey & Company in Amsterdam
 • Maandag 9 december 2024: UMC Utrecht
Direct aanmelden