Ben je schoolleider in het voortgezet onderwijs en wil je je graag verder ontwikkelen in jouw rol als leidinggevende bij schoolontwikkeling? Doe dan mee het intervisietraject ‘Leidinggeven aan schoolontwikkeling’. We gaan vanaf september weer van start met nieuwe groepen in het hele land. 11 september starten we in regio Midden.
De aanmelding voor dit intervisietraject is helaas gesloten. 


Als schoolleider geef je samen met medewerkers vorm aan de ontwikkeling van de school als professionele organisatie. Je bevordert een professionele cultuur en leidt of ondersteunt verbeterings- en innovatieprocessen. Of je nu beginnend of ervaren schoolleider bent, je zult ongetwijfeld voor vraagstukken komen te staan waar je zelf niet direct een antwoord op hebt. Voorbeelden van dergelijke vragen zijn: Hoe zorg ik voor voldoende begeleiding voor mijn innovatieteam en geef ik ze tegelijkertijd de noodzakelijke ruimte en eigenaarschap? Hoe communiceer ik verwachtingsvol, zonder te overvragen? Hoe neem ik mijn bestuurder mee in dit proces? Hoe zorg ik ervoor dat kennis beter gedeeld wordt? In het intervisietraject ‘leidinggeven aan schoolontwikkeling’ staan vraagstukken uit de praktijk centraal in het gesprek met collega's. 

Informeel leren binnen een intervisietraject 

Samen met collega schoolleiders ontdek je welke rol je kunt pakken als leidinggevende bij schoolontwikkeling en hoe jij daar een positieve bijdrage aan kunt leveren. Gedurende vijf fysieke bijeenkomsten bespreek je op een informele en openhartige manier casussen die de deelnemers zelf inbrengen en ervaar je dat een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven bekeken kan worden. Ook wordt aandacht besteed aan de beroepsstandaard. Deze biedt een kader om te reflecteren op jouw rol als schoolleider. 

  • Schooljaar 2024-2025
  • Vijf fysieke bijeenkomsten van 2,5 uur in jouw regio
  • Zes tot acht deelnemers 
  • Een intervisiebegeleider die is opgeleid door de VO-academie
  • Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend. We verwachten dat je bij alle vijf bijeenkomsten bijwoont.


Wat levert het op?​

  • Je hebt meer grip op de (mogelijke) invulling van jouw rol bij schoolontwikkeling
  • Je komt sneller tot de kern van jouw specifieke vraagstuk
  • Je reflecteert op jouw eigen leiderschapskwaliteiten vanuit de beroepsstandaard en ontdekt jouw sterke en zwakke punten
  • Je komt tot nieuwe inzichten met betrekking tot schoolontwikkeling
  • Je vindt verbinding met andere schoolleiders  


De deelnemers van het intervisietraject van afgelopen schooljaar waardeerden hun deelname met gemiddeld een 8. Een van hen omschreef het traject als volgt: “Het is heel zinvol om tijd te organiseren voor je eigen leren. Intervisie helpt bij je eigen reflectie en denken, en het is inspirerend.”  

Wil je meer weten over wat intervisie jou kan opleveren? Lees dan de verhalen van deze oud--deelnemers:   
Vanja Goossen, directeur van het Van Haestrecht College in Kaatsheuvel   
Chris Verboven, afdelingsleider onderbouw op Kranenburg Praktijkonderwijs in Utrecht   
Leanne Hijink-Elbertsen, afdelingsleider vwo onderbouw, Johannes Fontanus College in Barneveld  

Wie kan deelnemen?  

Het intervisietraject is bedoeld voor alle schoolleiders binnen het voortgezet onderwijs: van middenmanagers tot eindverantwoordelijk schoolleiders. Omdat de groepen op regio zijn ingedeeld kan het zijn dat je met collega's in een groep zit die net een andere functie hebben, mocht je hier een voorkeur in hebben geef dit aan in het aanmeldformulier.

Waar zijn de bijeenkomsten?  

De intervisiegroepen komen regionaal bijeen. De VO-raad heeft Nederland onderverdeeld in deze regio’s. Bekijk hier het overzicht van de regio's, zodat je kan zien voor welke regio jij je wil aanmelden: Regio’s - VO-raad . Gedurende het schooljaar 2024-2025 zijn er vijf fysieke bijeenkomsten van 2,5 uur op een school van één van de deelnemers. We bevelen je daarom aan om deel te nemen in de regio waar je school gevestigd is.  

Wanneer zijn de bijeenkomsten? 

De voorlopige data zijn:
Regio 7 Midden: 06/09 - 29/11 - 17/01 - 12/03 - 17/04

Vragen?  

Heb je vragen over het intervisietraject? Stuur dan een e-mail naar schoolleiders@vo-raad.nl of bel 030 – 23 24 880. Dit intervisietraject wordt georganiseerd door Schoolleiders VO en de VO-academie .