Alle onderwerpen

Onderwerp

Professionalisering schoolleiders

Bestuurders en schoolleiders zijn van groot belang voor de kwaliteit van de school en het onderwijs. Zij creëren de omstandigheden waarin leerlingen het best tot hun recht kunnen komen. Goed leiderschap is daarom essentieel voor het kwaliteitspeil van het voortgezet onderwijs en het optimaal functioneren van een school. Schoolleiders bekleden hierin een spilfunctie. Professionele ontwikkeling en een krachtige positionering van de beroepsgroep zijn dus van groot belang.

Praktijk & ondersteuning

Beroepsstandaard schoolleiders VO

Om de beroepskwaliteit van schoolleiders gericht te versterken, is een gemeenschappelijk en gedeeld referentiekader voor de kwaliteit en de professionele ontwikkeling van belang. De Beroepsstandaard schoolleiders VO biedt dit referentiekader. De beroepsstandaard heeft als belangrijkste doelen het bevorderen van de professionele ontwikkeling van schoolleiders en de maatschappelijke erkenning van de beroepsgroep. De standaard is opgebouwd uit leiderschapspraktijken en persoonlijke kwaliteiten en reikt schoolleiders concrete handvatten aan om gericht te kunnen werken aan hun professionele ontwikkeling. De herziene beroepsstandaard (januari 2021) stelt schoolleiders in staat om zelf meer eigenaar te zijn van hun professionele ontwikkeling en daardoor meer impact te hebben in de school. Het is geen meetlat of afvinklijstje, maar een hulpmiddel om doorlopend aan de eigen professionaliteit te werken.

Ondersteuning

eidinggeven is niet alleen verbinden, samenwerken en besluiten nemen, maar ook kritisch naar jezelf kijken en jezelf blijven ontwikkelen, in elke fase van de loopbaan. De VO-raad ondersteunt de professionalisering en de versterking van de beroepskwaliteit van schoolleiders, bijvoorbeeld vanuit de VO-academie (expertisecentrum voor schoolleiders en bestuurders).

Het Schoolleidersregister

Het Schoolleidersregister VO is een waardevol instrument om de professionele ontwikkeling van individuele schoolleiders en de beroepskwaliteit van de beroepsgroep binnen het voortgezet onderwijs te stimuleren. Schoolleiders kunnen, op vrijwillige basis, de opbrengsten van professionaliseringsactiviteiten vastleggen en zo hun groei zichtbaar maken. Het register biedt schoolleiders zicht op hun kwaliteiten en ontwikkelpunten en biedt hun tegelijkertijd een instrument om het gesprek over hun persoonlijke professionalisering te blijven voeren met hun leidinggevende of bestuur.

Professionaliseringsactiviteiten

Als schoolleider heb je in elke fase van je loopbaan specifieke leer- en ontwikkelbehoeften. Oriënteren, inwerken, het benutten van opgebouwde expertise en ervaring, en (eventueel) oriëntatie op een volgende fase. Rode draad is aandacht voor de professionele ontwikkeling. De VO-raad biedt (onder andere via de VO-academie) een passend aanbod voor elke fase in je loopbaan.

Inzichten uit onderzoek

Regelmatig verschijnen er interessante onderzoeksrapporten rondom schoolleiderschap in het vo. Bijvoorbeeld over het aantrekken van goede schoolleiders, hun rol binnen de organisatie en hun professionalisering in lijn met de onderwijs- en organisatiedoelstellingen (strategisch HRM-beleid).

Gerelateerde thema’s binnen de VO-raad

Het thema professionalisering schoolleiders raakt aan veel andere thema’s waar de VO-raad zich mee bezig houdt. Hieronder de belangrijkste.