Nieuwe technologieën spelen een belangrijke rol in het realiseren van ambities van eigentijds onderwijs. De inzet van technologie kan het onderwijs verrijken en een bijdrage leveren aan complexe onderwijsvraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan anders organiseren van lessen, bieden van meer maatwerk, motivatie van leerlingen, kansengelijkheid of werkdruk bij leraren. In alle gevallen speelt technologie een belangrijke rol. Hoe draagt technologie op jouw school bij aan onderwijsontwikkeling? Hebben jullie hier op school al stappen in gezet? En wil je nog meer leren over hoe je dit goed implementeert in de school? Dan is dit leernetwerk iets voor jou!

Wat kan je verwachten?

Hoewel elke onderwijsinstelling anders is, zijn er vijf algemene aspecten die bijdragen aan een passende en succesvolle inzet van technologie op jouw school: een doordachte visie, de juiste leermiddelen, de juiste infrastructuur, een bekwaam team en een focus op privacy en veiligheid. In dit leernetwerk ga je in vier bijeenkomsten onder leiding van een procesbegeleider samen met andere scholen aan de slag met de vijf algemene aspecten en hoe deze het beste voor jouw school passend ingevuld kunnen worden.

Je maakt in het leernetwerk kennis met de ontwikkelingen van andere scholen en levert je bijdrage aan collegiale consultatie ten behoeve van het leren met en van elkaar. Als deelnemer van het leernetwerk ben je ook eigenaar van het leernetwerk: samen bepalen en organiseren jullie de inhoud van de bijeenkomsten.

Wat levert het op?

  • Je kent verschillende kansen en mogelijkheden van het inzetten van technologie bij onderwijsontwikkeling.

  • Je kent de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om op een veilige en doordachte manier met technologie aan de slag te gaan.

  • Je leert welke verantwoordelijkheden en rollen binnen het organisatieproces idealiter verdeeld worden.
  • Je hebt concrete handvatten en kent ondersteuningsmogelijkheden om aan de slag te gaan met het uitvoeren.
  • Je doet praktische voorbeelden op van wat er op technologisch gebied bij andere scholen speelt en wat hen en de leerlingen dat oplevert.


Praktische informatie

  • Datum: startbijeenkomst op donderdag 9 februari 2023
  • Locatie: Omgeving Utrecht
  • Voor wie: schoolbestuurders, schoolleiders en ICT-coördinatoren die al stappen hebben gezet in technologie inzetten bij onderwijsontwikkeling. Ook andere betrokkenen bij ICT in de school zijn welkom in dit leernetwerk. Per school is het uitgangspunt dat minimaal 2 personen deelnemen aan het leernetwerk.
  • Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname  


Meedoen?

Meld je vóór 1 februari 2023 aan.

Let op, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in dit leernetwerk.

Vragen?

Heb je vragen over dit leernetwerk? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 – 23 24 880.

Dit leernetwerk wordt in samenwerking met Kennisnet georganiseerd. 

Direct aanmelden