Mobiele telefoons en andere apparaten worden niet meer toegestaan in de klas, tenzij ze educatief worden gebruikt tijdens de les. Dat is juli jl. afgesproken in een hoofdlijnenakkoord tussen het ministerie van OCW en organisaties van leerlingen, ouders, leraren en schoolbestuurders. Scholen wordt gevraagd, voor zover dat nog niet het geval is, actief beleid te maken op dit ‘nee, tenzij-principe’. Wat is er precies afgesproken, wat betekent dat voor scholen en wanneer gaan de afspraken in?

Op 11 oktober organiseren de VO-raad en Kennisnet een online sessie voor schoolleiders en andere geïnteresseerden, waarin de hoofdlijnenafspraak kort wordt toegelicht. Verder is er uitgebreid de tijd voor (praktische) vragen. De sessie vindt plaats van 16.00 tot 17.00 uur. 

Direct aanmelden