Op 11 oktober organiseert de VO-raad een middag die in het teken staat van met en van elkaar leren! Tijdens deze middag vertellen drie scholen hoe zij werken aan flexibilisering, voorkomen van onnodig zittenblijven en verbeterde doorstroom van het vmbo naar de havo. Na drie plenaire pitches gaat u in twee rondes met twee scholen naar keuze in gesprek, om uw vragen te stellen aan de schoolleider en in gesprek te gaan over het thema.

U kunt kiezen uit drie thema's:

Thema Flexibilisering: versneld vakken afsluiten en laten vallen in havo 3

Op De Heemgaard in Apeldoorn krijgen leerlingen in de eerste drie periodes van havo 3 de noodzakelijke stof. Na de derde periode laten leerlingen vier keuzevakken vallen, omdat ze na hun profielkeuze in de bovenbouw deze vakken niet meer hebben. De tijd die vrijkomt doordat leerlingen vier vakken minder volgen, ongeveer 8 à 10 uur per week, wordt geïnvesteerd in de vakken die de leerling wel meeneemt naar de bovenbouw. In deze sessie vertelt Evert Jan Meel, conrector havo, hoe de school dit geregeld heeft en wat voor effect dit heeft op de leerlingen. Lees meer over dit praktijkvoorbeeld.  

Thema Voorkomen van onnodig zittenblijven

Op het Odulphus Lyceum in Tilburg krijgen leerlingen tijdens en aan het eind van het schooljaar een advies om over te gaan, zich te oriënteren op een ander leerniveau of te doubleren. De leerling en de ouders bepalen vervolgens of ze dat advies opvolgen. Leerlingen mogen gedurende de schoolloopbaan eenmaal het advies van de school naast zich neerleggen. Een belangrijke voorwaarde is dat de leerling een plan van aanpak presenteert voor het komend schooljaar. Daarbij zet de school sterk in op het vergroten van eigenaarschap bij de leerlingen en gebeurt toetsing steeds meer formatief. In deze sessie vertelt Cobine Ramaekers, leerlingcoördinator havo onderbouw, over de interventie(s) die de school uitvoert gericht op het voorkomen van zittenblijven. 

Thema Doorstroom: havo-top bevordert doorstroom van vmbo naar havo

Het slagingspercentage van mavoleerlingen die doorstromen naar de havo ligt landelijk op 60 procent, maar bij de havo-top van het Penta College (vmbo) in Hoogvliet verlaat 80 procent van de doorgestroomde leerlingen de school met een diploma. Dit succes is te danken aan de specifieke aanpak in de havo-top. Op het Penta College zijn ze erin geslaagd om buiten bestaande kaders te denken en een interne havo-afdeling te starten in samenwerking met het vavo Rijnmond. In deze sessie onder leiding van algemeen directeur Reinier Mourik hoort u alles over deze samenwerking en hun aanpak. Lees meer over dit praktijkvoorbeeld. 

Programma

12.30 uur    Lunch + inloop
13.15 uur    Plenaire start: korte opening door team maatwerk
13.20 uur    Pitches doorstroom, zittenblijven en flexibilisering
14.00 uur    Themaronde 1
15.00 uur    Pauze
15.15 uur    Themaronde 2
16.15 uur    Einde bijeenkomst en gelegenheid tot napraten

Datum en tijd

11 oktober 2018, van 12.30 uur tot 17.00 uur

Locatie

Regards Gele Kegels, Kennedyplein 1-5, 5611 AD Eindhoven

Voor wie

Bestuurders, schoolleiders en teamleiders

Aanmelden

Via het aanmeldformulier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met maatwerk@vo-raad.nl.