Op donderdag 6 juni organiseert Schoolleiders VO haar tweede schoolleidersevent waar inspiratie, kennisdeling en netwerken centraal staan. Ben je er ook bij?
Schoolleiders VO is van, voor en door schoolleiders, van teamleider tot rector. De organisatie, bestaande uit schoolleiders uit heel Nederland en bureaumedewerkers van de VO-raad, heeft als doel om de rol en positie van de schoolleider te versterken en professionele ontwikkeling te stimuleren.


Goede zorg voor jouw team begint bij de zorg voor jezelf als schoolleider. Op het aankomende Zomer-event van Schoolleiders VO reflecteren we op het afgelopen schooljaar en kijken we vooruit.

Wat waren je successen? Heb je ze gevierd? Hoe zit je in je energie? Hoe zorg je ervoor dat je plezier hebt (en houdt) in je werk en hoe stimuleer je dat werkgeluk bij je team? Samen gaan we even uit de waan van de dag en zoomen we in op wat je als schoolleider dit jaar hebt bereikt. Wat wil je vasthouden en wat laat je los?

Benieuwd wat je zoal kunt verwachten?

 • Een inspirerende keynote.
 • Workshops waarin je met collega’s praktisch aan de slag gaat met je persoonlijk schoolleiderschap.
 • Netwerken met collega-schoolleiders.
 • ...en meer!


Kortom, we gaan samen voor sterk schoolleiderschap. Met jou maken we er een inspirerende middag van, zodat je goed de zomer ingaat!
 

Programma

12.30 Inloop en ontvangst met lunchbuffet
13.00

Start en welkom

13.30 Keynote over werkgeluk door gelukspsycholoog Josje Smeets
14.15 Pauze
14.30 Workshopronde naar keuze(zie hieronder de 7 opties)
15.30 Pauze 
15.45 Speeddaten met collega-schoolleiders
16.30 Dagafsluiting (wrap-up): geïnspireerd de zomer in!
17.00 Borrel

 

Workshops

Bij aanmelding wordt je gevraagd een eerste, tweede en derde keus aan te geven uit de workshops hieronder. Je wordt vervolgens ingedeeld bij één van de workshops:

Workshop 1
Op weg naar een gedeelde visie: levend, groeiend én leidend

Dagelijks komen vele verwachte én onverwachte zaken op jou als schoolleider af, die allemaal jouw aandacht vragen. Hoe zorg je ervoor dat de visie van jouw school leeft, groeit en daarmee leidend is in jouw school? Na een korte theoretische onderbouwing gaan we aan de slag.


In deze workshop:

 • verkennen we samen de successen van het afgelopen schooljaar;

 • krijg je nieuwe inzichten over een levende visie in jouw school, met een top 3 wijze lessen;

 • raak je geïnspireerd om deze inzichten toe te passen op je school.


Over de workshopleider:
Ronald Schaefer is sinds 1997 werkzaam in het vo als docent economie en schoolleider. Op dit moment is hij plaatsvervangend rector van het Corlaer College en lid van de werkorganisatie Schoolleiders VO. Daarnaast is hij trainer en coach voor schoolleiders om integraal aan schoolontwikkeling te werken. De focus van zijn activiteiten ligt in leidinggevend coachen, veranderkracht en werken aan de ontwikkeling van de sector. Ronald: "Hierin heb ik ontdekt wat het belang is van een levende visie. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.”

Workshop 2
Werken aan duurzaam schoolleiderschap: een integraal model

Op welke wijze kun je er als schoolleider voor zorgen dat je je werk bevlogen doet? Hoe vergroot je jouw impact op het leren van de leerlingen? En hoe zorg je ervoor dat je jezelf staande houdt in alles wat er op je afkomt? Loes van Wessum presenteert een integraal model voor duurzame professionalisering van leraren, schoolleiders en bestuurder. Je gaat met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal prikkelende vragen.


In deze workshop:

 • slaan we een brug tussen wetenschappelijk onderbouwde theorie en praktijk; 
 • krijg je concrete suggesties van elkaar en van Loes om in je eigen school te werken aan het vergroten van het welbevinden van leerlingen, leraren en jezelf.


Over de workshopleider:
Dr. Loes van Wessum is senior onderzoeker bij het Lectoraat Leraren en lerarenopleiders in inclusieve leeromgevingen Windesheim en bij ESHA (European School Heads Association).

Workshop 3
Meer werkgeluk in je team: omgaan met de dagelijkse praktijk

Je kunt een bevlogen leider zijn, maar hebt toch altijd te maken met de praktijk, die stroperig en weerbarstig kan zijn. De uitdaging is daar op de juiste manier mee om te gaan. Snelle oplossingen zijn er niet, maar met geduld, vallen en opstaan, is verbetering haalbaar! En het leuke is dat dit niet alleen voordelig is voor jou als persoon, maar ook voor je team en dus ook voor de klas.


In deze workshop:

 • leer je welke strategieën er zijn om werkgeluk te versterken;
 • leer je hoe je je team kan meenemen in het streven naar betere prestaties en meer werkgeluk.


Over de workshopleider:
Dr. Ad Bergsma (1965) is zelfstandig psycholoog, gepromoveerd geluksonderzoeker en auteur van onder meer het Handboek Werkgeluk, het boek Gelukkig voor de klas en het Handboek Arbeid & Gezondheid.

Workshop 4
Leading Well: A wellbeing workshop for school leaders (in English)

In this workshop, Cormac Noonan of Wolf Academy will share some of his own personal journey with wellbeing combined with his experience with school leaders over the past three years. He will also talk about the importance of having a wellbeing practice that works for you and how your state of being influences those around you. He will also take you through some powerful and fun practices, helping you destress and reconnect to a sense of clarity in the mind and a sense of ease in the body.
 

In this workshop you will learn: 

 • techniques to calm and ground your energy when you get stuck in stress; 

 • effective ways to organise your work schedule and your wellbeing practices; 

 • tools to connect more deeply with yourself and your colleagues. 


About the workshop leader:
Cormac Noonan (1992) graduated from Trinity College in Ireland. Having fulfilled numerous roles in the field of IT, he realised that his calling was elsewhere. He turned his focus on helping others to reach their potential and obtained various certifications in this field such as NLP coach, CBT practictioner, psychology, breathwork facilitator, meditation instructor and many more.  

Workshop 5
Werkplezier door leerlingbetrokkenheid: vraag het ze zelf!

Een betrokken leerling is gemotiveerd, wat zorgt voor werkplezier bij de docent. Tijdens deze workshop ervaar je hoe je leerlingen kunt betrekken bij het vormgeven van je onderwijs. Door met ze in dialoog te gaan en na te denken over wat werkt en hoe het beter kan, kun je het onderwijs beter afstemmen op de behoeftes van zowel de leerlingen als de docent. En van samen met leerlingen bouwen aan je onderwijs, krijgt iedereen energie, toch? 


In deze workshop:

 • ga je in gesprek met leerlingen over wat wel en niet werkt;
 • krijg je handvatten aangereikt hoe je de leerlingbetrokkenheid op jouw school kunt inrichten.


Over de workshopleiders:
Deze workshop wordt gegeven door schoolleiders (en hun leerlingen!) die zijn aangesloten bij Schoolleiders voor de Toekomst, een beweging die de handen ineenslaat om het onderwijs anders te organiseren: van doceren tot het faciliteren van leren voor leerlingen. Binnen 'broedplaatsen' in de regio wisselen schoolleiders informatie uit en sparren ze met elkaar over wat dat als schoolleider van je vraagt en hoe je je team én je leerlingen bij dit proces betrekt. Schoolleiders voor de Toekomst werkt nauw samen met het programma Voortgezet Leren en Schoolleiders VO.

Workshop 6
Het Goede Gesprek voeren: reflectie op kansen, welbevinden en succes (voor deelverantwoordelijk schoolleiders)

Schoolleiders VO heeft de afgelopen maanden in interviews met verschillende typen schoolleiders op diverse scholen in het hele land een goed beeld gevormd over het schoolleiderschap. Deze gesprekken gingen over betekenisgeving, erkenning, lesgeven, zeggingskracht, de waan van de dag, het krijt aan je broek en persoonlijk leiderschap.


Aan de hand van de Beroepsstandaard Schoolleiders VO en de reflectietool voeren we in deze workshop het Goede Gesprek en leren we je hoe je dit zelf kunt doen. Wat hebben wij zelf als leidinggevenden nodig om professioneel te groeien en te ontwikkelen? Zowel als individu als met ons team? Hoe vieren we onze successen? En hoe monitoren we elkaars welbevinden? Of je de beroepsstandaard al kent of niet, na deze workshop kun je hem (nog) gerichter inzetten in je eigen school of in je schoolleiding om te reflecteren en ook bij jou het Goede Gesprek te voeren.


In deze workshop:

 • leer je te reflecteren op leiderschap, zodat je ook op jouw school beter het Goede Gesprek kunt voeren;

 • ga je in gesprek met collega-schoolleiders en wissel je ervaringen uit vanuit je rol als deelverantwoordelijk schoolleider.


Over de workshopleiders:
Vanja Goossen (1971) maakte na een start in de zakelijke, commerciële dienstverlening in 2002 als zij-instromer de overstap naar het vo als docent economie. Op het Van Haestrecht College, een kleine vmbo-school in Kaatsheuvel, heeft hij naar eigen zeggen "alle geledingen doorlopen" en is nu voor het 8e jaar directeur. De afgelopen jaren heeft de school flinke stappen gezet op het gebied van onderwijs en ondersteuning. Met alle uitdagingen van nu is Vanja met zijn team weer volop bezig met het onderwijs van morgen. Vanja: "Ik geloof dat je van delen rijker wordt, daarom ben ik aangesloten bij Schoolleiders VO".


Ron Dorreboom (1958) is 43 jaar werkzaam in het onderwijs, van speciaal onderwijs tot en met de lerarenopleiding, en waarvan 22 jaar als schoolleider op alle typen scholen in het vo. Binnen zijn schoolleiderschap heeft hij veel stappen doorlopen, van locatiedirecteur tot en met lid van College van bestuur. Momenteel is Ron rector van het Gregorius College, een bijzondere school in het oude centrum van Utrecht met drie unieke locaties: Descart (waarbij creativiteit centraal staat), het Brugjaar Jan Ligthart (een schakeljaar tussen po en vo) en Waldorf Utrecht (de Vrije School van Utrecht). De school maakt de laatste vier jaar een reusachtige groei en ontwikkeling door. Ron: "Vanuit mijn betrokkenheid bij leiderschap in het vo heb ik me verbonden aan Schoolleiders VO, waarbij ik me vooral druk mag maken over het thema arbeidsvoorwaarden."

Workshop 7
Blij(ven) leren en ontwikkelen: een impuls voor je loopbaan (voor eindverantwoordelijk schoolleiders)

Als schoolleider is het belangrijk om zelf te blijven leren en je zult merken dat dat ook van belang is voor iedereen in de school. Je kunt immers een aanjager zijn van de doorlopende professionalisering van degenen aan wie je leidinggeeft. In deze interactieve workshop staan we stil bij hoe je een impuls kunt geven aan je eigen leren en het doorgroeien in je loopbaan. Hoe kun je je verder ontwikkelen in je huidige rol, zodat je aan blijft sluiten bij complexe vraagstukken die zich aandienen? Of hoe zet je de volgende stap naar een nieuwe rol?


Met behulp van de Beroepsstandaard Schoolleiders VO kijken we naar welke kwaliteiten je in huis hebt. Welke zet je al in? Welke kunnen nog verder ontwikkeld worden? En welke kwaliteiten heb je (nog) niet? We nodigen je ook uit na te denken over de mogelijkheden om het lerend en reflectief vermogen in je eigen organisatie te versterken.


​In deze workshop:

 • ga je met de beroepsstandaard na welke persoonlijke kwaliteiten bij jou horen en hoe je die wil inzetten voor je professionele ontwikkeling;
 • kijken we breder naar het belang van doorlopende professionalisering in de sector.


Over de workshopleider:
Pascale Lucassen is projectleider bij de VO-academie en verantwoordelijk voor het professionaliseringsaanbod van eindverantwoordelijk schoolleiders. Ze heeft ervaring als docent, directeur en bovenschools opleider in het primair onderwijs. Sinds 2,5 jaar werkt ze bij de VO-raad: eerst bij het platform Samen Opleiden en het team Begeleiding van Startende leraren, nu bij de VO-academie.

Over de keynote

Josje Smeets is gelukspsycholoog en eigenaar van psychologisch adviesbureau HelloBetty. Ze is spreker, theatermaker, coach, trainer en auteur van het boek Happy in 100 dagen. Daarnaast is zij verbonden als docent aan Maastricht University.

Op het event zal ze ons een kijkje geven in de wereld van de positieve en neuropsychologie en zal op inspirerende wijze aantonen dat (werk)geluk deels maakbaar is. Ze zoomt in op topics als persoonlijk leiderschap en mindset, en zal een aantal geluksbevorderaars delen om gelijk toe te passen in de praktijk. Zo maak je met hernieuwde energie en een rugzak vol gelukstips een goede start op ons zomer-event!

Josje vertelt in deze video enthousiast waarom je haar keynote (en dus het event) niet wil missen!

Wat levert het op?

Nieuwe kennis en inspiratie over het vak van schoolleider en relevante thema's, contacten met collega-schoolleiders en informatie over de voortgang van Schoolleiders VO. We streven ernaar je energiek naar huis te laten gaan! 
 

Voor wie?

Iedereen die schoolleider is in het vo (eind- én deelverantwoordelijk schoolleiders), van teamleider tot rector-bestuurder.
 

Waar en wanneer?

Het event vindt plaats op 6 juni 2024 in de middag, tussen 12:30 en 17:30 uur, op KSG De Breul, Arnhemse Bovenweg 98, 3708 AG Zeist.
 

Kosten

Dit event is voor alle deelnemers gratis!
 

Aanmelden

Aanmelden doe je via deze link. Er wordt je o.a. gevraagd een eerste, tweede en derde voorkeur voor een workshop aan te geven, die hierboven worden beschreven.
 

Vragen?

Heb je vragen over het Zomer-event? Mail dan naar info@schoolleidersvo.nl.

Direct aanmelden