Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO organiseert samen met initiatiefnemers Jurriën Dengerink, Marco Snoek en Bas de Wit een symposium ter gelegenheid van de presentatie van het vervolg op de publicatie 'Beroepsbeeld voor de leraar' uit 2017. Dit vervolg bestaat uit een set van drie boeken over het versterken van loopbaanmogelijkheden voor leraren. Het drieluik, waaraan 60 auteurs hebben meegewerkt, wordt uitgegeven door Didactief en Ten Brink Uitgeverij.

Tijdens het symposium op 4 februari wordt de publicatie gepresenteerd en worden vraagstukken rond loopbaanmogelijkheden voor leraren verder uitgediept. Klaas van Veen verzorgt een keynote lezing en de workshops besteden aandacht aan de thema’s die in het drieluik aan bod komen. Daarnaast komt er een website waarin de publicaties gratis toegankelijk zijn. De ambitie is om online meer verhalen, instrumenten en actuele ontwikkelingen rond loopbaanontwikkeling van leraren te ontsluiten.

Tijden en locatie

Tijden: van 13.00 tot 17.00 uur
Locatie: Antropia, Cultuur- en Congrescentrum, Landgoed de Reehorst, Hoofdstraat 8, (navigeren naar Stationsweg 15B of Oude Stationsweg 13), Driebergen. 

Aanmelden

Aanmelden kan kosteloos door het online aanmeldformulier in te vullen. Er is plaats voor maximaal 200 deelnemers.

Beroepsbeeld voor de leraar

Ruim twee jaar geleden is het Beroepsbeeld voor de leraar gepubliceerd. Dat beroepsbeeld had tot doel om het beroep van leraar te versterken en aantrekkelijker te maken. Door te laten zien dat de leraar meer is dan uitvoerder en dat het beroep verschillende aspecten in zich heeft die variëren van lesgeven (uiteraard de belangrijkste rol) tot het ontwerpen van onderwijs, meedenken over beleid en het ondersteunen van collega’s.

Het uitgangspunt is dat het belangrijk is dat leraren niet alleen met passie met hun beroep beginnen, maar dat ook gedurende langere tijd met passie volhouden doordat ze kunnen groeien, variatie in hun werk ervaren en erkenning krijgen voor hun groei als leraar. Dat vraagt om een breder perspectief op het beroep van leraar als een beroep waarin je je kunt ontwikkelen.

Het beroepsbeeld liet daartoe mogelijkheden zien om je als expert te kunnen ontwikkelen binnen het beroep. Dat beroepsbeeld heeft veel respons gekregen en ondertussen zijn er varianten ontstaan op het beroepsbeeld dat oorspronkelijk vanuit de context van het voortgezet onderwijs is ontwikkeld. Er zijn nu bijvoorbeeld ook varianten voor het mbo en voor medewerkers binnen Integrale kindcentra.

Tegelijk kwam de vraag op wat er eigenlijk bekend is over professionele ontwikkeling en loopbaanontwikkeling van leraren. Die kennis uit onderzoek zou leraren en schoolleiders kunnen helpen bij het ondernemen van loopbaaninitiatieven en bij het ontwikkelen van loopbaanbeleid binnen scholen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot drie boeken die binnenkort door Didactief worden uitgegeven en waar ruim 60 auteurs aan hebben meegewerkt. In de drie delen van dit drieluik wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan professionele ontwikkeling en loopbaanontwikkeling van leraren, de ontwikkeling van specifieke expertise en specifieke rollen, en de condities die dit vraagt van scholen en teams.

We denken dat deze drie boeken leraren, schoolleiders en lerarenopleiders kunnen helpen om meer aandacht te besteden aan loopbaanontwikkeling en daarmee bijdragen aan een aantrekkelijker lerarenberoep.