Hoe kan worden vormgegeven aan collegiale consultatie rond het thema schoolexaminering? Tijdens een aantal werkbijeenkomsten kunt u hierover samen met andere scholen en de VO-raad in gesprek gaan, en bijdragen aan de ontwikkeling van kaders, modellen en een werkwijze. Ook neemt u deel aan een collegiale consultatie waarbij de vastgestelde werkwijze in de praktijk wordt toegepast. De eerste bijeenkomst vond plaats op 9 oktober; op 7 november vindt een vervolgbijeenkomst plaats.

Ook als u er op 9 oktober niet bij was, kunt u aan deze vervolgbijeenkomst deelnemen. In het voorjaar van 2020 volgt nog een derde bijeenkomst. De datum hiervan is nog niet bekend.

Overzicht werkbijeenkomsten

  • 1. Gesprek over vormgeven collegiale consultatie en kader, model(len) en werkwijze
    Vond plaats op 9 oktober jl.
  • 2. Aan de hand van het concept handreiking collegiale consultatie aan de slag en eerste matching voor collegiale consultatie
    7 november 2019, van 13.00 tot 16.30 uur, in Oud London in Zeist
  • Tussen tweede en derde bijeenkomst: uitvoering collegiale consultatie
  • 3. Reflectie op de werkwijze (meer informatie volgt) 
     

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de tweede werkbijeenkomst via het online formulier.

Bijeenkomsten VO-raad ter ondersteuning kwaliteitsborging schoolexamens
Bovenstaande werkbijeenkomsten maken deel uit van een serie bijeenkomsten, die de VO-raad organiseert ter ondersteuning van scholen bij de kwaliteitsborging van hun schoolexamens. Deze kwaliteitsborging staat hoog op de agenda van scholen en de VO-raad. Eerder vertaalde de VO-raad de aanbevelingen van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering in negen actielijnen, waar de VO-raad en sector gezamenlijk mee aan de slag zijn gegaan. Doel van de bijeenkomsten is om scholen te ondersteunen op de punten waarbij ze voornamelijk zelf aan zet zijn.

Inspiratiebijeenkomst ‘Visie op examinering en positionering van de examencommissie’
Naast de werkbijeenkomsten 'Collegiale consultatie examinering' kunt u op 28 oktober of 21 november deelnemen aan een inspiratiebijeenkomst, waarbij scholen met elkaar in gesprek gaan en voorbeelden uitwisselen rond de thema’s ‘ontwikkeling van een visie op toetsing en examinering’ en ‘positionering van de examencommissie’.