Verlenging subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort

17 mei 2023

De subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort wordt verlengd met vijf maanden. Deze subsidie beslaat de periode 1 augustus 2023 tot en met 31 december 2023. Bestaande RAP-regio’s kunnen tot en met 31 mei 2023 subsidie aanvragen.

Het is mogelijk om een bestaande regio uit te breiden met besturen/vestigingen, mbo-instellingen of lerarenopleidingen die nog niet eerder waren aangesloten bij de regio. In het plan van aanpak kunnen zowel aanvullende en nieuwe activiteiten opgenomen worden als een continuering van de huidige activiteiten. Tevens wordt in het plan van aanpak opgenomen welke activiteiten worden verricht in de totstandbrenging of versterking van de samenwerking. Dit in aanloop naar de te vormen onderwijsregio’s.

Aan de bestaande RAP-regio’s wordt door DUS-I een aanvraagformulier beschikbaar gesteld met vooraf ingevulde gegevens uit aanvraagronde 2022. De penvoerder kan deze gegevens – wanneer nodig – aanvullen of wijzigen. Uiterlijk op 7 augustus 2023 krijgt de aanvrager de beslissing van DUS-I te horen.

Aangezien deze verlenging vijf maanden betreft, bedraagt de subsidie per RAP-regio ten hoogste vijf twaalfde deel van het toegekende bedrag voor de eerdere RAP-subsidie voor het schooljaar 2022-2023. Voor deze aanvraagronde is € 7.726.987 subsidie beschikbaar.

Alle informatie over deze subsidie is te vinden in de subsidieregeling en de gewijzigde subsidieregeling.