Aan de slag met praktijkgerichte programma's in het havo?

22 december 2021

In de afgelopen maanden zijn in nauwe samenwerking met scholen twee praktijkgerichte examenprogramma’s voor het havo ontwikkeld (met een omvang van 120 studielasturen). Wil je met jouw school één of beide programma’s als schoolexamenvak aanbieden vanaf komend schooljaar? Meld je school hiervoor dan aan.

Karakteristieken praktijkgerichte programma’s voor het havo

Praktijkgerichte programma's voor het havo leveren een bijdrage aan de behoefte van havisten om ook praktisch bezig te zijn en daarmee de motivatie van deze leerlingen bevorderen. De leerlingen gaan aan de slag met praktische en realistische opdrachten voor externe opdrachtgevers. Dit kan binnen en buiten school. Het doel daarvan is de beroepsoriëntatie op hbo-niveau te stimuleren en de aansluiting naar het vervolgonderwijs te verbeteren.
 
Samen met docenten uit de praktijk ontwikkelt SLO op dit moment de inhoud van twee praktijkgerichte programma’s. Het concept examenprogramma Technologie (pgp-T) is een programma waarin de brede toepassing van technologie in de wereld om ons heen centraal staat. Het concept examenprogramma Maatschappij (pgp-M) is een programma waarin de focus ligt op het werken mét en vóór mensen. De eerste versie van de concept examenprogramma’s zijn gereed in mei 2022.

De karakteristieken van de beide programma’s met daarin de eerste richting van de programma specifieke kennis en vaardigheden zijn nu gereed. Deze geven een eerste beeld van de inhoud van het praktijkgerichte programma Technologie (pgp-T) en het praktijkgerichte programma Maatschappij (pgp-M).

Aanmelden voor schooljaar 2022/2023

Vanaf augustus 2022 kunnen havo-scholen onder bepaalde voorwaarden de praktijkgerichte havo-programma’s gedurende twee cohorten beproeven tijdens de doorontwikkelfase. Scholen bepalen zelf of ze het praktijkgerichte programma in hun onderwijsaanbod opnemen (als onderdeel van het combinatiecijfer).

Scholen die hierin geïnteresseerd zijn kunnen zich hiervoor aanmelden via een aanmeldprocedure. In de doorontwikkelfase worden de examenprogramma’s bijgesteld op basis van ervaringen van de scholen. De scholen kunnen van elkaar leren, elkaar inspireren en met elkaar bouwen aan de versterking van het havo-programma.

Meer lezen over de ontwikkeling van de praktijkgerichte programma’s voor het havo? Kijk daarvoor op de themapagina van de website van SLO, daar staat ook de startnotitie, de veelgestelde vragen en de aanmeldprocedure.