Aanbesteding van leermiddelen door Carmel is rechtmatig volgens rechtbank

01 april 2019

De rechtbank in Den Haag heeft Stichting Carmelcollege op 28 maart 2019 opnieuw in het gelijk gesteld over de wijze waarop zij haar leermiddelen heeft aanbesteed.

Het zogenaamde ‘Licentie-foliomodel’ (LiFo) dat Stichting Carmelcollege in Hengelo gebruikt voor haar leermiddelen is rechtmatig volgens de rechter. In november 2018 oordeelde de voorzieningenrechter in Den Haag al dat het model marktwerking bevordert in de leermiddelenmarkt.

Het LiFo-concept draait om een mix van digitale licenties en traditionele folio materialen voor leermiddelen. LiFo beoogt gepersonaliseerd leren beter mogelijk te maken omdat er meer flexibiliteit wordt geboden. Leerlingen en docenten kunnen gebruikmaken van inhoud uit onderliggende (lagere) en bovenliggende (hogere) leerjaren en ook van andere onderwijssoorten. De digitale licentie is leidend, omdat dat materiaal veel frequenter dan voorheen kan worden aangepast aan de actualiteit, nieuwe lesmethoden en/of de laatste inzichten. De functie van een 'boek' verandert: van gebruiksmateriaal naar verbruiksmateriaal. Leerlingen mogen erin schrijven en aantekeningen maken en het boek blijft van de leerling. Daarmee kunnen leerlingen in latere jaren altijd teruggrijpen naar materiaal uit de jaren voorheen.

De VO-raad is blij met de uitspraak omdat het ook duidelijkheid schept voor andere schoolbesturen die van dit concept gebruik willen maken. Daarmee moedigt het scholen aan om de ruimte voor (het bieden van) maatwerk te benutten. Daarnaast worden besturen door de rechter aangemoedigd om innovatief naar hun aanbesteding van leermiddelen te kijken en ook op andere wijzen flexibiliteit af te dwingen. De inzet van Stichting Carmelcollege hiervoor is te prijzen.

Lees de volledige uitspraak van het gerechtshof Den Haag.