Aanbevelingen examinering Calvijn College bekend

01 oktober 2019

De problemen rondom examinering in het afgelopen schooljaar op het Calvijn College in Amsterdam zijn een samenloop van meerdere factoren waaronder een te vergaande autonomie en onduidelijkheid bij de organisatie van de schoolexaminering. Dat is de conclusie van een externe onderzoekscommissie die het overkoepelend bestuur van Zaam instelde.

Zaam heeft een publieksversie van het onderzoeksrapport online gezet met de aanbevelingen.

De VO-raad helpt scholen actief bij de organisatie van het schoolexamen. We hebben hiervoor negen actielijnen opgesteld op basis van de aanbevelingen van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering in 2019. De aanbevelingen van de externe onderzoekscommissie voor het Calvijn College sluiten aan bij deze actielijnen.

Naast de actielijnen zijn er ook de volgende bronnen en activiteiten beschikbaar:

Dat veel scholen zich inzetten voor een goede organisatie van de schoolexaminering blijkt onder meer uit de drie inspiratiebijeenkomsten 'visieontwikkeling en positionering examencommissie' die dit najaar al snel volgeboekt waren.