Hoe kan worden vormgegeven aan collegiale consultatie rond het thema schoolexaminering? Tijdens een drietal werkbijeenkomsten kunt u hier samen met andere scholen en de VO-raad over in gesprek gaan, en bijdragen aan de ontwikkeling van kaders, modellen en een werkwijze. Ook neemt u deel aan een collegiale consultatie waarbij de vastgestelde werkwijze in de praktijk wordt toegepast. De eerste werkbijeenkomst vindt plaats op 9 oktober; daarna kunnen deelnemers zelf bepalen of ze aan het vervolgtraject willen meedoen.

Overzicht werkbijeenkomsten:

  • 1. Gesprek over vormgeven collegiale consultatie en kader, model(len) en werkwijze
  • 2. Vaststelling kader, model(len) en werkwijze, en planning collegiale consultatie
  • Tussen tweede en derde bijeenkomst: uitvoering collegiale consultatie 
  • 3. Reflectie op de werkwijze
     

Data, tijden en locaties

De eerste werkbijeenkomst vindt plaats op woensdag 9 oktober van 13.00-16.30 uur, in Antropia te Driebergen. De overige data en locaties worden (in overleg) nader bepaald.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de eerste werkbijeenkomst via het online formulier.

Bijeenkomsten VO-raad ter ondersteuning kwaliteitsborging schoolexamens
Bovenstaande werkbijeenkomsten maken deel uit van een serie bijeenkomsten, die de VO-raad organiseert ter ondersteuning van scholen bij de kwaliteitsborging van hun schoolexamens. Deze kwaliteitsborging staat hoog op de agenda van scholen en de VO-raad. Eerder vertaalde de VO-raad de aanbevelingen van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering in negen actielijnen, waar de VO-raad en sector gezamenlijk mee aan de slag zijn gegaan. Doel van de bijeenkomsten is om scholen te ondersteunen op de punten waarbij ze voornamelijk zelf aan zet zijn.

Inspiratiebijeenkomst ‘Visie op examinering en positionering van de examencommissie’
Naast de werkbijeenkomsten 'Collegiale consultatie examinering' kunt u op 3 oktober deelnemen aan een inspiratiebijeenkomst, waarbij scholen met elkaar in gesprek gaan en voorbeelden uitwisselen rond de thema’s ‘ontwikkeling van een visie op toetsing en examinering’ en ‘positionering van de examencommissie’.