Aanmelding voor het vo dit schooljaar ook al vóór 25 maart mogelijk

11 oktober 2023

Scholen/regio’s mogen dit schooljaar ouders de mogelijkheid bieden om hun kind al vóór 25 maart aan te melden bij het vo. Dit heeft minister Paul besloten, nadat duidelijk was geworden dat in elk geval in 2024 een aantal vrije dagen in de centrale aanmeldweek voor het vo (van 25 t/m 31 maart) valt, waardoor de aanmeldperiode korter zou worden. Diverse organisaties gaven aan bang te zijn dat het een significante groep ouders dan niet zou lukken om hun kind aan te melden in deze centrale aanmeldweek, en dat de kansenongelijkheid daarmee toe zou nemen.

Het wordt daarom dit schooljaar mogelijk om groep 8-leerlingen al voor 25 maart voor het vo aan te melden. Voorwaarde is dat deze leerlingen op moment van aanmelding al een definitief schooladvies (waar de heroverweging n.a.v. uitslag doorstroomtoets in is verwerkt) hebben gekregen.

Ook geldt dat alle leerlingen die (uiterlijk op 31 maart) bij het vo zijn aangemeld, door het vo moeten worden beschouwd als zijnde gelijktijdig aangemeld. Leerlingen die op 25 maart of eerder worden aangemeld, krijgen dus geen voorrang bij plaatsing op leerlingen die in de centrale aanmeldweek worden aangemeld (en ook geen nadeel).


Afnameperiode digitale doorstroomtoets verlengd met extra week aan de voorkant

Eind september maakte de minister al bekend dat de afnameperiode van de doorstroomtoets po vanaf dit schooljaar met één week wordt verlengd tot drie weken. Dit schooljaar mogen basisscholen de toets nu tussen 29 januari en 16 februari afnemen (extra week aan de voorkant). Het gaat hierbij alleen om de digitale doorstroomtoets; afname van de papieren variant blijft - om organisatorische redenen - gepland staan op 6 en 7 februari.

Reden voor dit besluit was dat de oorspronkelijke afnameperiode van twee weken (tussen 5 en 16 februari) in 2024 deels samenvalt met de carnavalsvakantie in het zuiden, die van 12 t/m 16 februari is. En in de week voor de vakantie doen veel (groep 8-)leerlingen in het zuiden al mee aan allerlei carnavalsactiviteiten. Gevreesd werd dat ze daardoor niet de concentratie kunnen opbrengen die ze nodig hebben voor de doorstroomtoets. Met haar besluit heeft minister Paul gehoor gegeven aan een brede roep – onder meer vanuit diverse Kamerfracties, de provincie Limburg, de PO-Raad, de VO-raad, AVS en carnavalsverenigingen - om scholen daarom een week extra te geven om de doorstroomtoets in te plannen.

Voldoende tijd voor vo-scholen

Met het besluit van de minister kunnen po-scholen nu de digitale doorstroomtoets ook al in de week van 29 januari afnemen. De minister heeft hierbij gekozen voor een verlenging van de afnameperiode aan de voorkant. Met een verlenging aan de achterkant zou er te weinig tijd overblijven tussen de afname van de toets en de aanmelding van leerlingen bij de middelbare school. Deze aanmelding moet – dit schooljaar uiterlijk  - in de laatste week van maart gebeuren. Vo-scholen houden dan ook voldoende tijd voor onder andere de lerarenformatie - op basis van het aantal aanmeldingen - , de plaatsing in het vo en een goede overdracht van leerlinggegevens van po naar vo.

 

Met de inwerktreding van de wet Doorstroomtoets dit schooljaar geldt een nieuw tijdspad schooladvies, toetsafname en aanmeldweek. In haar Kamerbrief over de afnameperiode doorstroomtoets kondigt de minister aan onderzoek te gaan doen naar de effecten van dit nieuwe tijdspad.