Aanvraag voor Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting goedgekeurd

16 maart 2024

De commissie van het Nationaal Groeifonds heeft de nadere onderbouwing voor de aanvraag van het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting goedgekeurd. De aanvraag werd ingediend door het ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad en VNG op initiatief van schoolorganisaties en gemeenten. Voor het project wordt 483,7 miljoen euro toegekend, waarvan 359,5 miljoen euro voorwaardelijk.

Het kabinet en de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds zien de uitdagingen op het gebied van onderwijshuisvesting en zien dat het innovatieprogramma een bijdrage levert aan het verbeteren van de kwaliteit, duurzaamheid én functionaliteit van de huisvesting. Het ministerie van OCW, de VNG, PO-Raad en VO-raad zijn vanzelfsprekend enorm blij met deze toekenning. 

Het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting is een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen de partijen. "We zijn heel blij met dit succesvolle initiatief dat vanuit de sector zelf is ontstaan en daardoor kan rekenen op breed draagvlak. Goed dat het ministerie van OCW dit ondersteunt", aldus Freddy Weima, voorzitter van de PO-Raad. 

Ingrid de Bonth, vicevoorzitter van de VO-raad vult aan: “Omdat er ook geld voor het bouwen van bovennormatieve kwaliteit in de aanvraag is meegenomen, kunnen we als sector bouwend leren hoe we sneller en kostenefficiënter betere scholen kunnen realiseren voor onze leerlingen en personeel.” 

De komende periode gaan de indieners met ondersteuning van Ruimte-OK aan de slag met de verdere uitwerking van de leerlabs, de ontwikkeling van het platform voor de Community of Practice (CoP), en de SPUK-regeling (een financiële ondersteuning vanuit de overheid voor gemeenten). 

Lees het bericht van de Rijksoverheid.
 

Overige toekenningen onderwijsector 
Ook de aanvraag van het programma Techkwadraat - dat als doel heeft om technologieonderwijs voor elk kind toegankelijk te maken - is goedgekeurd. Het kabinet heeft op advies van de commissie van het Nationaal Groeifonds besloten om deels voorwaardelijk 351,6 miljoen euro aan dit voorstel toe te kennen. 

In 2022 is daarnaast vanuit het Nationaal Groeifonds 20,5 miljoen euro definitief en 57,9 miljoen euro voorwaardelijk toegekend aan het programma Impuls Open Leermiddelen. Van deze laatste middelen wordt 19,5 miljoen euro nu definitief. 


Op 19 maart stemde de Tweede Kamer tegen een motie van D66 om het Nationaal Groeifonds te behouden. Dit heeft geen gevolgen voor de bestaande (toegekende) projecten. Wel gaan het fonds, en de eerstvolgende nieuwe aanvraagronde die op 1 juni open zou gaan, hiermee voorlopig op pauze.