Activiteitenperiode basisvaardigheden verlengd

09 februari 2023

De activiteitenperiode voor het inzetten van de subsidiemiddelen versterking basisvaardigheden is verlengd. Activiteiten kunnen tot en met 31 juli 2024 uitgevoerd worden.

Scholen die op basis van de nieuwe einddatum wijzigingen willen doorvoeren in het activiteitenplan kunnen dit tot en met 19 februari 2023 doorgeven via een addendum op dus-i.nl. De VO-raad is blij dat scholen langer de tijd krijgen om de subsidiemiddelen in te zetten, en dat het gehele schooljaar 2023-2024 nu binnen de activiteitenperiode valt. Tegelijkertijd blijft de VO-raad zich hard maken voor een structurele financiële aanpak voor het versterken van de basisvaardigheden zodat alle scholen hier duurzaam werk van kunnen maken.