Afspraken over mobieltjes in de klas op schoolniveau maken

12 januari 2023

"We kunnen wel hulpmiddelen aanreiken hoe je over mobiele telefoons in gesprek gaat met leerlingen, docenten en ouders. Maar ik denk niet dat het zin heeft om met landelijke richtlijnen te komen." Dat zei voorzitter van de VO-raad Henk Hagoort op NPO Radio 1 op 11 januari 2023.

De discussie over het weren van telefoons op middelbare scholen keert met regelmaat terug. Afgelopen najaar pleitte CDA-Kamerlid René Peters voor een verbod voor mobiele telefoons op scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Er zijn zeker scholen die ermee worstelen, ziet Hagoort. Maar hij kent ook genoeg voorbeelden van scholen die een oplossing gevonden hebben. Volgens Hagoort moeten de afspraken hierover echt op schoolniveau gemaakt worden.