Afsprakenkader ‘Veilig openbaar vervoer VO’ vernieuwd

31 mei 2021

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het afsprakenkader ‘Veilig Vervoer VO’ dat de vervoerders samen met de VO-raad hebben ontwikkeld. Een afsprakenkader is nodig omdat de capaciteit van het openbaar vervoer sinds de corona-uitbraak nog steeds niet op het oude niveau is.

Het kader biedt handvatten om te zorgen dat alle leerlingen die het openbaar vervoer nodig hebben om op school te komen hier ook gebruik van kunnen maken, ook nu het weer slechter wordt. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat vervoerders voldoende informatie hebben om goede dienstregelingen te maken, waardoor het OV veilig is om mee te reizen.

De VO-raad roept alle scholen in het voortgezet onderwijs op om goed na te gaan hoeveel leerlingen gebruikmaken van het openbaar vervoer. En, ook als de roosters van scholen worden aangepast, in samenspraak met de regionale vervoerder afspraken te maken. Voor scholen die minder dan 100 leerlingen hebben die met het OV reizen is een uitzondering gemaakt. Hiervoor geldt wel dat scholen zich vooraf eenmalig moeten afmelden bij de regionale vervoerder.