ALV: benchmark, commissie Code Goed Onderwijsbestuur en (her)benoemingen bestuur en LAR

28 november 2019

Tijdens de ALV tweedaagse van 27 en 28 november jl. hebben de leden van de VO-raad ingestemd met de ontwikkeling van een benchmark voor het po en vo. Op basis van de informatie uit de benchmark kunnen schoolbesturen leren van elkaar en zich helder verantwoorden naar de buitenwereld. Daarnaast biedt het een gebalanceerd beeld van de sector(en) als geheel.

De benchmark valt onder de paraplu van Vensters, het informatieplatform van de raden, zodat de onderlinge samenhang verzekerd is. In de komende maanden volgt uitgebreidere informatie over deze benchmark en het proces van de totstandkoming.

Commissie Code Goed Onderwijsbestuur

Daarnaast namen de leden tijdens de ALV kennis van de instelling van een commissie die:

 • de toepassing van de principes uit de Code Goede Onderwijsbestuur gaat stimuleren (o.a. via regionale bijeenkomsten) en in gesprek gaat over specifieke onderwerpen (bijv. regionale samenwerking of het samenspel tussen bestuur en intern toezicht);
 • individuele leden zal aanspreken op naleving van de pas toebepalingen.
   

Ook werd de samenstelling van de commissie bekendgemaakt:

 • Karin van Oort (voorzitter), voorzitter College van Bestuur van Stichting Carmel
 • Marc Otto, voorzitter CvB LMC-VO, Rotterdam
 • Reinier de Voogd, voorzitter CvB Stichting Scholen aan Zee, Den Helder
 • Marcel Klaverkamp, voorzitter CvB Dr. Nassau College, Assen e.o.
 • Sam Terpstra, oud-bestuurder CSG Reggesteyn, lid RvT Landstede Groep
 • Ad van der Wiel, oud-bestuurder Alberdingk Thijm Scholen, voorzitter RvT Scholengroep Rijk van Nijmegen
 • Esther Spetter, lid RvT ZAAM, Amsterdam e.o.
 • Bart de Lange, lid RvT Houtens College, Houten
 • Piet Hoogendoorn, voorzitter RvT Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden, Barendrecht e.o.
   

(Her)benoemingen bestuur en ledenadviesraad

Tenslotte hebben de leden van de VO-raad tijdens de ALV de voordracht bekrachtigd voor de herbenoeming van Henk Post (voorzitter Raad van Bestuur CVO Rotterdam, categorie meer dan 9.000 leerlingen) als lid van het algemeen bestuur van de VO-raad.

Ook werd de voordracht bekrachtigd voor de herbenoeming van twee leden van de ledenadviesraad (LAR):

 • Wim Kokx, Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam, Vlaardingen Schiedam, categorie 3500-9000 leerlingen;
 • Peter Reenalda, Purmerendse ScholenGroep, Purmerend, categorie 3500-9000 leerlingen.
   

En ook de voordracht van twee nieuwe LAR-leden is bekrachtigd:

 • Jaap van Dam, bestuurder Ichthus College (Veenendaal), categorie tot 3.500 leerlingen;
 • Geert van Lonkhuyzen, bestuurder Dockinga College (Dokkum); categorie tot 3.500 leerlingen.
   

Eén vacature voor de LAR in de categorie tot 3500 leerlingen is nog niet ingevuld. De VO-raad wil deze vacature nogmaals onder uw aandacht brengen; binnenkort volgt een formele oproep tot reactie op onze website.

De vacatures in de LAR waren ontstaan door het vertrek van Kees Heek, Ron Dorreboom en Fred Timmermans.