Andere regelgeving voorziening groot onderhoud pas per boekjaar 2023

11 mei 2022

Er is nog steeds geen duidelijkheid over de regelgeving met betrekking tot de voorziening groot onderhoud. Daarom zal OCW de overgangsregeling in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs verlengen tot en met boekjaar 2023. De overgangsregeling loopt nu tot en met boekjaar 2022.

Eerder heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) aangegeven dat schoolbesturen groot onderhoud van belangrijke onderdelen van hun gebouwen zouden moeten gaan activeren en afschrijven. VO-raad, PO-Raad en OCW hebben hier bezwaar tegen gemaakt en gevraagd om overleg. Daarmee duurt de onduidelijkheid over de regelgeving voort.