Autoriteit Persoonsgegevens: scholen, heroverweeg het gebruik van socialemediaplatforms

03 juli 2024

Onderwijsinstellingen mogen sociale media alleen inzetten als er duidelijke afspraken liggen over wat er met de gegevens van leerlingen en medewerkers gebeurt. Lukt het niet om zulke afspraken te maken met socialmediabedrijven? Dan kunnen scholen het betreffende socialemediaplatform beter niet gebruiken. Dit blijkt uit een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat op 13 juni 2024 is gepubliceerd.


In het verlengde daarvan adviseren Kennisnet en SIVON scholen het gebruik van sociale media te heroverwegen en terughoudend te zijn met het plaatsen van persoonsgegevens en beelden op sociale media. In de praktijk zal het lastig zijn om de juiste toestemming te vragen en te krijgen van leerlingen en medewerkers. Ook zal het vragen van toestemming aan ouders en leerlingen stuiten op weerstand omdat socialemediabedrijven hun persoonsgegevens voor commerciële doeleinden gebruiken.

Het zal voor scholen lastig zijn om concrete afspraken te maken met socialemediabedrijven. Bovendien is het nog maar de vraag of die bedrijven die persoonsgegevens gebruiken voor eigen commerciële doelen, zoals marketing en profilering van de doelgroep, aan deze afspraken willen en kunnen voldoen.

In een uitgebreid artikel op de website van Kennisnet en SIVON lees je wat het AP-advies in de praktijk betekent voor scholen en hoe je hiermee om kunt gaan. Heb je vragen over de inzet van sociale media naar aanleiding van het advies van Kennisnet en SIVON? Neem contact op via ibp@kennisnet.nl.  .