Banenafspraak blijft achter bij onderwijs en overheid

07 juli 2020

In 2019 zijn er in de sector overheid, waar het onderwijs onder valt, 9786 banen gecreëerd binnen de banenafspraak. Dit is minder dan de doelstelling van 15.000 banen. Dat staat in de brief van minister Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Werkgevers in het bedrijfsleven hebben in 2019 meer dan de afgesproken 40.000 extra banen gerealiseerd, namelijk 51.829 banen.

Nu overheid en onderwijs aan zet

Minister Tamara van Ark roept, met het oog op de huidige crisis, werkgevers uit het onderwijs en de overheid op om kansen te blijven geven aan mensen met een arbeidsbeperking: “Ik realiseer mij heel goed dat mensen met een arbeidsbeperking nu nog meer aandacht dan ooit verdienen. Deze crisis raakt niet alleen de gezondheid van mensen, maar heeft ook grote economische en financiële gevolgen waarbij vooral de marktsector hard wordt geraakt. Ik wil overheidswerkgevers meegeven dat het in deze tijd misschien wel nóg belangrijker is om een extra stap voor deze groep te zetten. De overheid heeft een voorbeeldrol en het zou prachtig zijn als de verantwoordelijkheid juist nu met beide handen wordt aangepakt.”

Banen scheppen in het onderwijs

Om scholen te ondersteunen bij het scheppen van banen binnen het onderwijs voor mensen met een arbeidsbeperking is er het project Baanbrekers van de VO-raad en PO-Raad.

In 2013 is in het Sociaal Akkoord afgesproken dat het bedrijfsleven voor 2027 100.000 extra banen dient te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking en de sector overheid (inclusief onderwijs) 25.000 extra banen. De vo-sector onderschrijft het grote maatschappelijke belang van deze afspraak en spant zich in om eraan te voldoen.