Begroting 2021 in teken van corona

15 september 2020

De Rijksbegroting voor 2021 staat in het teken van corona, daarnaast is dit de laatste begroting van het huidige kabinet. Wat betreft onderwijs bevat de begroting geen verrassingen.

Corona

Veel aandacht gaat in de onderwijsbegroting naar achterstand door corona. De druk op de onderwijskwaliteit wordt door sommige leerlingen meer ervaren dan andere. Het noodgedwongen thuisonderwijs, als gevolg van het tijdelijk sluiten van de scholen vanwege het coronavirus, heeft deze verschillen weer benadrukt, aldus het kabinet. Er wordt dan ook, zoals al eerder bekend, 65 miljoen euro beschikbaar gesteld voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Ook in de reactie op de Staat van het onderwijs besteedt het kabinet veel aandacht aan onderwijsachterstand door corona.

In de Miljoenennota stelt het kabinet expliciet dat er in het onderwijs hard is gewekt om onderwijs op afstand mogelijk te maken en om kwetsbare leerlingen op te vangen, evenals kinderen van ouders in cruciale beroepen. Een prestatie van formaat, aldus het kabinet.

Groeifonds

Voor het groeifonds is een aparte begroting opgesteld. Hieruit blijkt dat voor de periode 2021-2025 er voor de hele onderwijskolom po-ho 6,66 miljard beschikbaar is.

Leerling- en studentaantallen

Het kabinet stelt 500 miljoen euro ter beschikking voor de tegenvaller als gevolg van de hoger uitgevallen leerling- en studentenontwikkeling. Hier hoeft dus nu niet voor bezuinigd te worden. Voor het vo gaat het om een bedrag dat oploopt van 6,8 mln in 2021 tot 67,4 mln euro in 2025.

Eerder riep de Stichting van het Onderwijs het kabinet op om in de rijksbegroting structurele investeringen te doen in het onderwijs en zeker niet over te gaan tot bezuinigingen.