Bekostiging 2024 aangepast voor loon- en prijscompensatie

11 juni 2024

De wijzigingsregeling voor de loon- en prijsbijstelling is 11 juni gepubliceerd. De prijzen zijn verhoogd op grond van de kabinetsbijdrage voor loon- en prijsontwikkeling (voorjaarsnota).

In deze regeling worden de bekostigingsbedragen voor 2024 als gevolg van de loon- en prijsontwikkeling aangepast met 5,68%. Het vaste tarief per vestiging wordt nog verhoogd naar 5,75% door het toevoegen van de middelen van het voorkomen van thuiszitters (resterende middelen uit de aflopende subsidieregeling). Het bedrag per leerling in de basisbekostiging wordt verhoogd naar 5,88% vanwege de toevoeging van dezelfde middelen van het voorkomen van thuiszitters én de middelen voor professionalisering schoolleiders. Deze toegevoegde middelen voor professionalisering schoolleiders (€ 10,576 miljoen), wordt door Voion binnenkort bij de scholen in rekening gebracht (€ 11,15 per leerling) voor onder meer de schoolleidersbeurs en Schoolleiders VO.

Uit de regeling blijkt ook dat het tarief voor lwoo niet de volledige ophoging van 5,68% kent maar een ophoging van 4,91%. Reden hiervoor dat er een toename is in het aantal leerlingen waardoor het budget over meerdere leerlingen verdeeld moest worden.

De nieuwe bedragen voor de basisbekostiging zijn:

€ 262.435,96 voor de hoofdvestiging van een school
€ 131.217,98 voor de nevenvestiging(en) van een school
€ 9.053,51 voor alle onderbouwleerlingen en alle bovenbouwleerlingen in de mavo, havo en het vwo
€ 10.651,21 voor alle leerlingen in het praktijkonderwijs en alle bovenbouwleerlingen in het vbo

 

Ook de tarieven die van toepassing zijn in de Regeling Onderwijskansen worden aangepast. Het totale budget is verhoogd naar € 177,3 mln. en de bedragen per eenheid achterstandscore voor vmbo/havo/vwo is € 2.047,47 en voor het praktijkonderwijs € 2.488,30.

Tegelijkertijd worden in deze regeling de tarieven voor 2025 vastgesteld. Deze zijn gelijk aan de nu aangepaste bedragen voor 2024 en zullen in de loop van 2025 naar verwachting weer worden aangepast met de dan vast te stellen loon- en prijscompensatie.