Bekostiging samenwerkingsverbanden gekort met 31,5 miljoen

21 september 2023

Samenwerkingsverbanden in het funderend onderwijs worden met 31,5 miljoen generiek gekort. Dat blijkt uit de Kamerbrief van minister Paul over de uitwerking van de motie Westerveld die de Tweede Kamer eind 2022 aannam.

De generieke korting is voor elk samenwerkingsverband hetzelfde en verlaagt het bedrag per leerling voor zware ondersteuning. Samenwerkingsverbanden zonder bovenmatige reserve worden gecompenseerd. Als de korting tot gevolg heeft dat het eigen vermogen van een samenwerkingsverband onder de signaleringswaarde komt, dan wordt dit gecompenseerd tot die waarde. De VO-raad heeft begrip voor de werkwijze gezien de wettelijke grenzen om een specifieke korting te regelen.

Er zal naar verwachting 19,9 miljoen euro overblijven die anderszins in 2023 worden ingezet voor passend onderwijs. De minister heeft de volgende doelen hiervoor aangewezen:

  • Residentieel Onderwijs
  • Expertise- en garantiebekostiging
  • Hoogbegaafdheid