Bestuurders gezocht voor themacommissie Governance

23 maart 2023

Binnen de themacommissie Governance van de VO-raad hebben we twee vacatures. Wil je als bestuurder je kennis en ervaring rond dit thema verder inzetten om de vo-sector vooruit te helpen, vind je het interessant om met collega’s uit te wisselen over actuele vraagstukken op dit vlak en zo zelf ook nieuwe inspiratie op te doen, en beschik je over stevige adviesvaardigheden? Reageer dan op deze vacatures.

De themacommissie Governance adviseert gevraagd en ongevraagd over actuele en lange termijn vraagstukken op het gebied van de governance van onderwijsinstellingen en bredere stelselvragen. De themacommissie richt zich overkoepelend op vragen zoals: Hoe geven schoolbesturen op een goede manier invulling aan de maatschappelijke opgave? Wat vraagt dit van het samenspel met medezeggenschap en intern toezicht? Wat vraagt dit van de bestuurder zelf? En hoe kan een governancecode daaraan bijdragen?

Om tot goede, gedragen standpunten en beleid te kunnen komen rond deze thema’s is het voor de VO-raad cruciaal om input te krijgen van leden. Binnen deze themacommissie worden actuele en lange termijn vraagstukken besproken, kennis en ervaringen op dit vlak uitgewisseld en - gevraagde en ongevraagde - adviezen richting het bestuur van de VO-raad geformuleerd.

Het lidmaatschap van de themacommissie biedt zo de kans om mee te praten over en bij te dragen aan de belangenbehartiging en beleidsontwikkeling op het vlak van governance, en zo de sector verder te helpen. De themacommissie vergadert vier keer per jaar (één keer fysiek en drie keer digitaal). Meer informatie over de taakstelling en samenstelling van de huidige themacommissie Governance staat op de pagina Themacommissies.

Bij de samenstelling van een themacommissie houden we rekening met een goede vertegenwoordiging van de achterban en rekening houdend met diversiteit in de breedste zin van het woord. De themacommissies bestaan alle uit ten minste tien leden. De themacommissie governance bestaat als enige geheel uit bestuurders; de overige themacommissies bestaan uit bestuurders en schoolleiders.

Reageren?

Bestuurders die interesse hebben om lid te worden van de themacommissie Governance worden van harte uitgenodigd vóór 29 mei 2023 hun belangstelling kenbaar te maken, door het sturen van een CV en korte motivatie naar tammyvanson@vo-raad.nl. Het bestuur zal de nieuwe leden van de themacommissie in juni benoemen.