Brochure kansengelijkheid: aanvullend onderwijs

03 juli 2023

In de nieuwe brochure ‘Aanvullend onderwijs’ wordt een aantal concrete acties op een rij gezet die schoolleiders en -bestuurders kunnen nemen rond aanvullend onderwijs om zo de kansengelijkheid te versterken. Ook delen vijf scholen hun aanpak, schetsen we feiten en cijfers en worden de richtlijnen van het ministerie van OCW gedeeld.


In Nederland neemt zowel het gebruik als het aanbod van betaald aanvullend onderwijs toe. Dit kan kansenongelijkheid in de hand werken. Immers, wie er geld voor heeft, kan bijvoorbeeld voor extra bijles betalen. Scholen kunnen dit effect voorkomen door aanvullend onderwijs zo veel mogelijk binnen de school te organiseren en kosteloos toegankelijk te maken voor alle leerlingen die dat nodig hebben. De brochure biedt hiervoor tips en inspiratie.

Reeks over kansengelijkheid

Deze publicatie over aanvullend onderwijs is het tweede deel van een reeks ‘Werk maken van kansengelijkheid’. Het eerste deel betrof een brochure over schoolkosten.