Meerderheid Europese Commissie voor verlaging btw digitale boeken

22 maart 2017

Een meerderheid van de Europese Commissie, het uitvoerende orgaan van de Europese Unie, is voor het verlagen van het btw-tarief voor digitale media. Dat bleek 21 maart 2017 tijdens een vergadering van de ministers van Financiën van de Europese lidstaten in Brussel. Voor een aanpassing van het btw-tarief volgt nog een lange wetgevingsprocedure. Een oplossing is op korte termijn dus nog niet in zicht.

Vorige week oordeelde het Europese Hof van Justitie dat er voor e-books niet een verlaagd btw-tarief mag gelden. Op 1 december 2016 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor nieuwe btw-regels, om in elk geval downloadbare e-books onder het lagere btw-tarief (6%) te plaatsen. Of dit ook voor meer geavanceerde digitale leermaterialen (elektronische diensten) zou gaan gelden, is niet zeker. De VO-raad zou het een hele positieve ontwikkeling vinden als het btw-tarief voor digitale leermiddelen wordt verlaagd, en vindt dat dit dan op alle digitale leermiddelen betrekking moet hebben.

Voorstel commissie

Op dit moment geldt voor digitale leermiddelen nog een btw-tarief van 21%, in plaats van het lagere tarief van 6%. Voor fysieke leermiddelen geldt wel het lagere tarief. Dit is zo vastgelegd in Europese regelgeving.

Onder het lage btw-tarief vallen nu:

  • schoolboeken en werkboeken;
  • cd-roms en dvd's, met 'digitale educatieve informatie die is aangebracht op een fysieke drager' en 'die nagenoeg uitsluitend bestemd is voor het onderwijs'.


Onder het hoge btw-tarief vallen nu:

  • digitale boeken die niet op fysieke dragers worden verkocht, maar via het internet worden gedownload (bijvoorbeeld e-books);
  • elektronische diensten die over het internet of een digitaal netwerk worden geleverd.


Met het voorstel van de Europese Commissie zou er in elk geval de mogelijkheid komen om het lagere btw-tarief ook te laten gelden voor het downloaden van e-books. Het is echter nog onduidelijk of het voorstel ook betrekking heeft op interactieve leermaterialen die als elektronische dienst worden geleverd.

Wegnemen drempel voor innovatie

De VO-raad heeft er herhaaldelijk op aangedrongen om digitale leermiddelen – net als de fysieke leermiddelen – onder het lagere btw-tarief van 6% te laten vallen, en is blij dat er nu beweging is op dit vlak. Het btw-tarief van 21% dat nu voor digitale leermiddelen geldt, is een grote drempel voor scholen om deze leermiddelen – die essentieel zijn voor innovatie en het kunnen bieden van maatwerk – aan te schaffen. Het voorstel van de Europese Commissie is een eerste stap in de richting van het wegnemen van deze drempel.

We hopen dat er snel een positief besluit wordt genomen over het voorstel van de Europese Commissie, en dat het lage btw-tarief dan niet alleen voor e-books, maar voor alle digitale leermiddelen zal kunnen gelden. Wat onder het lage btw-tarief valt, zal deels door de lidstaten zelf kunnen worden bepaald. De VO-raad zet zich er richting kabinet en Tweede Kamer voor in dat alle digitale leermiddelen onder het lage btw-tarief gaan vallen.

Inwerktreding voorstel

Als het voorstel wordt aangenomen, zal dit pas op zijn vroegst na het schooljaar 2019-2020 in werking treden. Dit komt omdat Europese belastingwetgeving – waaronder ook het voorstel van de Europese Commissie rondom de btw-tarieven valt – unaniem moet worden goedgekeurd door alle afzonderlijke lidstaten. Pas daarna heeft Nederland de mogelijkheid haar eigen btw-regelgeving aan te passen, en dat vraagt weer besluitvorming in het kabinet en behandeling in het parlement. Al met al mag een eventuele verlaging van btw op (een deel van de) digitale leermiddelen daardoor niet voor het schooljaar 2019-2020 worden verwacht. De VO-raad betreurt dat dit zo lang moet duren.

Lees ook het uitgebreide artikel van Kennisnet over de eventuele verlaging van het btw-tarief voor digitale leermiddelen.