Btw-verlaging niet altijd doorberekend aan scholen

30 september 2020

Per 1 januari 2020 is het btw-tarief op digitale leermiddelen verlaagd van 21 naar 9 procent. De VO-raad heeft signalen ontvangen dat niet alle leveranciers deze btw-verlaging volledig hebben doorgevoerd. Leveranciers hebben het btw-tarief op de factuur weliswaar verlaagd, maar de prijs inclusief btw is niet veranderd.

Daarmee hebben leveranciers de btw-verlaging aangegrepen om hun prijzen stilzwijgend te verhogen. Dit wordt bevestigd door een analyse van SIVON en Kennisnet op leveranciers van digitaal leermateriaal in het primair onderwijs. SIVON gaat namens schoolbesturen in het primair onderwijs in gesprek met desbetreffende leveranciers.

Ook in het voortgezet onderwijs zien SIVON en Kennisnet aanwijzingen dat niet alle leveranciers de btw-verlaging hebben doorberekend in hun prijs. De komende tijd zullen Kennisnet en SIVON btw-verlagingen in het VO verder onderzoeken. Wanneer daar aanleiding toe is, zal SIVON ook namens schoolbesturen in het VO in gesprek gaan met leveranciers. De VO-raad steunt de actie van SIVON en Kennisnet.

Controleer de facturen op btw-verlaging

De VO-raad raadt leden aan facturen te controleren op prijsverlagingen in relatie tot de btw-verlaging. Controleer of de prijs is verlaagd naar aanleiding van het veranderde btw-tarief. Houd de website en nieuwsbrieven van SIVON in de gaten over de laatste ontwikkelingen op de analyse voor het VO. Meld u zich bij SIVON aan om deel te nemen aan eventuele vervolgacties van SIVON.