Btw voor digitaal lesmateriaal naar 9% per 2020

18 december 2019

Het btw-tarief van 9% gaat per 1 januari 2020 ook gelden voor digitale leermiddelen. Dat blijkt uit het Belastingplan 2020 dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd. De Eerste Kamer heeft op 17 december de onderwijsbegroting en het belastingplan vastgesteld.

De wijziging is in lijn met de wensen van de VO-raad. De VO-raad maakt zich samen met andere onderwijssectoren al vele jaren hard voor verlaging van het btw-tarief op digitaal lesmateriaal. Scholen kunnen namelijk dan op basis van onderwijskundige overwegingen een keuze maken voor bepaalde leermiddelen, in plaats van op financiële gronden. Een lager btw-tarief voor digitale leermiddelen zou ook de ontwikkeling naar vormen van blended learning kunnen versnellen.