Cao-overleg vastgelopen op aanpak werkdrukvermindering

20 februari 2018

De onderhandelingen met de onderwijsbonden over een nieuwe cao zijn vastgelopen. De belangrijkste te bespreken onderwerpen – zowel voor de bonden als voor de VO-raad – waren de loonontwikkeling en werkdrukvermindering. De VO-raad heeft voorgesteld om de volledige beschikbare ruimte voor arbeidsvoorwaardenontwikkeling in te zetten voor afspraken op deze twee thema’s. Voor de onderwijsbonden was dit niet voldoende.

Met een looneis van structureel 3,5% en een voorgestelde reductie van het lessenaantal van 25 naar 20 vragen de bonden veel meer dan de financiële ruimte die beschikbaar is. Daarnaast verschillen de bonden en de VO-raad van mening over de aanpak van de werkdruk. De bonden willen lessenreductie tot 20 uur per week als individueel recht opnemen in de cao. De VO-raad vindt dat de werkdruk vooral op schoolniveau moet worden aangepakt en pleit voor extra ontwikkeltijd voor docenten die per school in overleg met lerarenteams en zeggenschap moet worden ingevuld.

Lees de belangrijkste vragen en antwoorden over het vastlopen van de cao-onderhandelingen.