CAO VO: zwangerschapsverlof tijdens vakantie compenseren?

08 januari 2020

In de CAO VO is opgenomen dat zwangerschaps- en bevallingsverlof dat samenvalt met de zomervakantie moet worden gecompenseerd. Op 31 december 2019 heeft de kantonrechter in Utrecht in een individuele casus geoordeeld dat dit ook dient te gelden voor samenloop met de andere schoolvakanties.

In het onderwijs is het sinds jaar en dag zo dat zwangerschaps verlof dat samenvalt met andere vakanties dan de zomervakantie, niet wordt gecompenseerd. Naar oordeel van de kantonrechter levert dit echter een direct onderscheid naar geslacht op. Daarnaast is er volgens de kantonrechter strijd met de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hierin wordt bepaald dat afwezigheid wegens zwangerschapsverlof niet mag worden aangemerkt als vakantie.

De VO-raad kan zich niet vinden in de uitspraak van de kantonrechter. De CAO VO voorziet voor het onderwijzend personeel in een regeling waarbij in bepaalde periodes geen onderwijs wordt gegeven, maar deze periodes zijn niet één op één als vakantie te beschouwen. De systematiek voor vakantie is aanzienlijk anders dan in andere sectoren, hetgeen ook wordt bevestigd in de wetsgeschiedenis bij de WAZO. In onderhavige uitspraak wordt hieraan te gemakkelijk voorbij gegaan.

De werkgever waar deze casus speelde, beraadt zich momenteel over een eventueel hoger beroep. Bij de afwegingen hieromtrent is de VO-raad betrokken.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

verlof