ChatGPT bij toetsen en examens: maak nu heldere afspraken

07 september 2023

Kennisnet heeft een artikel gepubliceerd waarin je uitgebreid kunt lezen wat de impact van ChatGPT en andere vormen van generatieve AI voor het onderwijs is en gaat zijn. Zij zoomen op één actueel aspect van AI in, namelijk de gevolgen van deze technologie voor toetsing en examinering. Ga je ChatGPT verbieden of onder voorwaarden toestaan bij examens – dat is de vraag. De vervolgvraag is wat dit dan betekent voor de uitvoering van het examenbeleid. Deze kwestie is actueel, want het PTA (Programma ter Toetsing en Afsluiting) wordt nu vastgesteld bij scholen, met als deadline 1 oktober.

Kennisnet sprak met enkele examensecretarissen over dit onderwerp. Het examenreglement en het PTA zijn op de meeste scholen zo goed als af. Toch, zo benadrukten de secretarissen, is het urgent om te bespreken welke plek generatieve AI krijgt in deze documenten. Niets afspreken zal vroeg of laat zorgen voor discussies met leerlingen. Waarbij de belangrijkste en tegelijkertijd vervelendste vraag zal zijn: pleegt deze leerling fraude door het gebruik van ChatGPT of een andere vorm van generatieve AI? Het is dus verstandig om op korte termijn naar de afspraken te kijken én om een beleid op langere termijn te maken.

 

Meer over AI en het onderwijs
In het Kennisnet-artikel 'Artificial intelligence dringt door tot alle lagen van de samenleving' kun je uitgebreid lezen wat de impact van AI in het onderwijs is en gaat zijn.

Lees op de website van Kennisnet ook de uitleg over generatieve AI met voorbeelden en achtergronden.