Checklists en handreikingen schoolexaminering geactualiseerd

26 januari 2023

Op 1 augustus 2022 zijn de Wet voortgezet onderwijs 2020 en het bijbehorend Uitvoeringsbesluit WVO 2020 van kracht geworden. Het was daarom nodig om alle verwijzingen naar wet- en regelgeving in de checklists en handreikingen schoolexaminering aan te passen. De geactualiseerde edities zijn gepubliceerd.

De nieuwe Wet voortgezet onderwijs 2020 is een modernisering in tekst en opbouw van de voorafgaande Wet en van diverse regelingen waaronder het Eindexamenbesluit en het Inrichtingsbesluit. De nieuwe WVO 2020 bevatte op de ingangsdatum geen inhoudelijke aanpassingen ten opzichte van de vorige wet. Grote delen van het Eindexamenbesluit zijn onderdeel geworden van de nieuwe wet. Enkele bepalingen hebben een plek gekregen in het Uitvoeringsbesluit WVO 2020. Het Eindexamenbesluit is daarmee vervallen.

In de checklists en handreikingen zijn alle verwijzingen naar de oude wet en besluiten vervangen door verwijzingen naar de nieuwe Wet en het Uitvoeringsbesluit. De school kan daar gebruik van maken bij het actualiseren van de eigen examendocumenten, zoals het examenreglement. Voor veel scholen zullen de aanpassingen beperkt in aantal zijn. Voor de hand liggen de vermelding van de grondslag voor het examenreglement en de verwijzing naar de wettelijke basis voor beslissingen inzake onregelmatigheden, ook in de schriftelijke communicatie naar de leerling in voorkomende gevallen.