Checklists en handreikingen schoolexaminering geactualiseerd en aangevuld met handreiking geschillen

29 februari 2024

De checklists en handreikingen schoolexaminering zijn geactualiseerd voor het komende schooljaar. Deze publicaties bieden scholen handvatten om te komen tot een goede kwaliteitsborging schoolexaminering. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen. Wel is de set uitgebreid met een handreiking voor de bestuurder: hoe te handelen inzake een geschil bij of na de vaststelling van de score voor het centraal examen.

 
Over de nieuwe handreiking geschillen

De nieuwe handreiking met een focus op geschillen rond de afwerking van het centraal examen is een aanvulling op de handreiking voor de bestuurder met de titel ‘Verantwoordelijkheid in het schoolexamen’.

In toenemende mate is er sprake van een geschil bij of na de vaststelling van de score voor het centraal examen. Eerder verwezen de examenprotocollen van de VO-raad en de jaarlijkse septembermededeling plus maartaanvulling van het CvTE naar een handreiking rond geschillen die was opgesteld door het CvTE in overleg met de inspectie. Het betreft hier echter de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Daarom heeft de VO-raad in afstemming met de inspectie nu een handreiking opgesteld, om daarmee aandacht te geven aan de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag inzake het uitvoeren van het eindexamen (schoolexamen én centraal examen), ook als er geschil ontstaat rondom de beoordeling van het centraal examenwerk.