CO2-meters geen verplichting, wel een aanbeveling

28 april 2022

Het is weliswaar aan te bevelen CO2-meters in klaslokalen op te hangen, maar het wordt geen verplichting. Het geld voor de aanschaf van CO2-meters in klaslokalen wordt verwerkt in de tarieven per leerling voor dit jaar. Er komt dus niet een aparte regeling met verplichte aanschaf voor. Minister Wiersma antwoordt dit op vragen uit de Tweede Kamer.

De leerlingtarieven worden in de zomer bekend en vanaf oktober in het voortgezet onderwijs uitbetaald. Er is volgens de minister genoeg geld om in allel lokalen CO2-meters van 150 euro per stuk (inclusief btw) te plaatsen.
Wiersma wil wel graag kunnen nagaan of schoolbesturen het extra geld ook echt voor CO2-meters besteden. Hij gaat daarom kijken hoe hij dit voor de komende jaren alsnog als verplichting kan regelen. De minister laat in ieder geval wel monitoren of er in lokalen CO2-meters aanwezig zijn.