Coalition of the willing voor inkoopcoöperatie vo

09 februari 2017

Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT zoekt scholen die zich aan willen sluiten bij een 'coalition of the willing', een verband van schoolbesturen die in principe geïnteresseerd zijn in de oprichting van een landelijk inkoopcoöperatie waarbij álle schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs zich kunnen aansluiten.

Mail voor meer informatie, of aansluiting bij de 'coalition of the willing' naar Margreet Vermeer: m.vermeer@kennisnet.nl

Een startgroep van 20 schoolbesturen verkent momenteel of het oprichten van een inkoopcoöperatie haalbaar is voor de po- en vo-sector. De coalition of the willing bestaat uit schoolbesturen die in principe geïnteresseerd zijn en na oprichting van de inkoopcoöperatie besluiten of zij daadwerkelijk aanhaken bij inkoopinitiatieven. Ook geven ze in de komende periode feedback op oplossingsrichtingen van de startgroep.

Goede resultaten in mbo en hbo

Het hoger onderwijs en het mbo laten zien dat vraagbundeling in de inkoop van ict-producten (via de coöperatieve vereniging SURF) gunstig uitpakt voor een innovatief aanbod en een goede prijs/kwaliteitverhouding. Verschillende analyses en een businesscase uitgevoerd in opdracht van het Doorbraakproject laten zien dat dergelijke voordelen ook te behalen zijn als het po en vo gezamenlijk inkopen op verschillende gebieden. Een ‘SURF’ voor het vo zou niet alleen inkoopvoordeel kunnen opleveren, maar kan ook de mogelijkheid bieden om bijvoorbeeld beveiligingsdiensten in te kopen die voor individuele besturen lastig aan te schaffen zijn.

Inkoopvoorwaarden en inkoopcoöperatie

Om scholen te ondersteunen op het vlak van inkoop, werkt het Doorbraakproject ook aan algemene inkoopvoorwaarden voor de vo-sector.