Commissie melden van een misstand ook toegankelijk voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO

07 juni 2022

De Commissie Melden van een misstand is binnenkort ook toegankelijk voor ouders en leerlingen die een misstand constateren bij een samenwerkingsverband passend onderwijs VO. Dit in navolging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Hiertoe wordt op dit moment de regeling aangepast.

Samenwerkingsverbanden die leerlingen en ouders gebruik willen laten maken van deze mogelijkheid dienen de modelklokkenluidersregeling (en dan specifiek de bepalingen die toezien op de commissie melden van een misstand) over te nemen. Er is geen sprake van aansluitingskosten.

De regeling is bedoeld voor het melden van vermoedens van misstanden of een inbreuk op het Unierecht in gevallen waarin van een medewerker of een ouder of leerling in het voortgezet onderwijs niet kan worden verwacht dat hij of zij gebruik maakt van de andere voorzieningen, zoals het klachtrecht. De bedoeling is dat de regeling drempels wegneemt die in de weg staan om daadwerkelijk ‘de klok te luiden’ over het vermoeden van een misstand of inbreuk op het Unierecht. De website van Onderwijsgeschillen heeft meer informatie over de commissie melden van een misstand.