Commissie onderzoekt de toekomst van het onderwijs met ervaringen van coronacrisis

16 september 2020

De VO-raad heeft een commissie ingesteld om de vereniging te adviseren over de lessen die het voortgezet onderwijs kan leren van de coronacrisis met betrekking tot het onderwijsprogramma, de schoolorganisatie en ondersteuning daarvan. Rita Damhof, voormalig bestuurder van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, wordt voorzitter van de commissie.

De commissie bestaat uit schoolleiders en bestuurders uit verschillende soorten scholen en regio’s in het land. De leden van de commissie zijn:

  • Annet Kil, voorzitter van het college van bestuur van de Gooise Scholenfederatie;
  • Bert Kozijn, rector van het Hermann Wesselink College;
  • Mariet van Goch, voorzitter van de centrale directie van het Oranje Nassau College;
  • Berend Buddingh, voorzitter van het college van bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda e.o.;
  • Trijnie Vos, regiodirecteur bij Terra;
  • Marjan Weekhout, rector van het Twents Carmel College.
     

De Commissie Damhof onderzoekt de betekenis van de coronacrisis voor het voortgezet onderwijs in relatie tot o.a. het discussiestuk De Toekomst van ons Onderwijs (januari 2020). Daarin houdt een brede coalitie van onderwijs- en kinderopvangorganisaties een pleidooi voor groot onderhoud aan het onderwijssysteem. De commissie probeert de gevolgen van de coronacris te duiden en daaruit een aantal dilemma’s en thema’s te benoemen die momenteel spelen voor de sector en individuele scholen. Tenslotte schetst de commissie de contouren van een perspectief voor een mogelijk vervolg.

Wilt u meer weten over de commissie Damhof? Neem dan contact op met Jasper Aalbers.