Conceptkerndoelen burgerschap of digitale geletterdheid in de praktijk beproeven?

16 mei 2024

SLO is op zoek naar scholen die de - in maart jl. gepresenteerde - conceptkerndoelen burgerschap en/of digitale geletterdheid in de praktijk willen beproeven. De feedback van scholen op de bruikbaarheid van deze conceptkerndoelen in de onderwijspraktijk, zal worden gebruikt om tot een voor scholen werkbare definitieve set conceptkerndoelen te komen.

Deelname omvat:

1. Het bijwonen van een regiobijeenkomst, waarin de conceptkerndoelen nader worden toegelicht en je hierover in gesprek gaat met andere scholen. Er is ook veel ruimte voor het stellen van vragen. De bijeenkomsten vinden steeds tussen 16.00 en 20.00 uur plaats op:

  • Dinsdag 24 september in Eindhoven
  • Dinsdag 1 oktober in Utrecht
  • Donderdag 3 oktober in Rotterdam
  • Dinsdag 8 oktober in Deventer
  • Dinsdag 15 oktober in Amsterdam
  • Dinsdag 22 oktober in Heerenveen
     

2. Een praktijkopdracht op de eigen school. Hierbij ga je ook met collega’s uit je vakgroep of team in gesprek over de conceptkerndoelen. De bevindingen worden teruggekoppeld aan SLO.

SLO gebruikt alle feedback om de set conceptkerndoelen aan te scherpen en een definitieve set conceptkerndoelen op te leveren. Deze worden vervolgens aangeboden aan het ministerie van OCW, voor vastlegging in de wet.  

Voorwaarden deelname 

Per school dienen drie onderwijsprofessionals deel te nemen, die zich onderwijsinhoudelijk bezighouden met burgerschap en/of digitale geletterdheid (schoolleider, leraar en/of coördinator). In totaal wordt van scholen een tijdsinvestering van ongeveer 12 uur gevraagd. Deelnemende scholen ontvangen een vergoeding. 

Uitgebreide informatie over (de voorwaarden voor) deelname is te vinden op de website van SLO

Aanmelden 

Geinteresseerd om de conceptkerndoelen burgerschap en/of digitale geletterdheid te beproeven? Je kan je school aanmelden via het formulier op de site van SLO