Criminele ronselaars op het schoolplein, wat doe je als school?

07 juni 2017

'Schoolmeisjes worden geronseld voor prostitutie, jongeren ingezet als drugskoeriers: criminele bendes zijn actief op scholen. Maar veel van die scholen kijken weg. Dit is de strekking van een uitgebreid artikel in de Volkskrant op 3 juni 2017 over het ronselen van jongeren op het schoolplein voor criminele activiteiten.

In het Volkskrant-artikel vertellen schoolleiders uit het vo en mbo hoe het schoolplein wordt gebruikt als vindplaats voor jongeren, om ze vervolgens te verleiden met het aanbod snel en makkelijk heel veel geld te verdienen. Of nog erger, om hen te chanteren mee te werken aan bijvoorbeeld drugshandel of prostitutie.

Een algemeen landelijk beeld over deze praktijken is niet vast te stellen maar helder is dat zelfs de anoniem gedeelde situaties van schoolleiders op zich al zorgwekkend genoeg zijn. Het bestrijden van de criminele bendes rond de scholen is niet eenvouding; scholen, maar ook andere betrokken instanties zoals gemeenten hebben te maken met privacywetgeving en kunnen niet zomaar informatie over leerlingen met elkaar delen om gezamenlijk tot inzicht en een oplossing te komen. Een andere zorgpunt is de beeldvorming, want het imago van een school krijgt een flinke deuk als duidelijk wordt dat jongeren op het schoolplein worden geronseld door criminelen.

Structurele samenwerking noodzakelijk

De oplossing zit in structurele samenwerking tussen scholen, gemeenten en de politie waarbij niet alleen bij een probleemsituatie met elkaar contact is, maar juist daarbuiten. Spreek vanuit een langdurige samenwerking met elkaar over ieders zorg, rol, taken en verantwoordelijkheden in allerlei situaties die de veiligheid raken zoals bijvoorbeeld het signaleren van radicalisering of criminele activiteiten op school. 

Politie als partner beschikbaar voor preventie en repressie

Sinds enkele maanden heeft de politie nieuw jeugdbeleid geformuleerd 'Politie en Schoolveiligheid'. Dit beleid richt zich, meer dan voorheen, op preventie en advisering. De politie wil meer aan de voorkant van jeugdproblematiek komen door te zijn waar de jeugd is en samen te werken met partners. Onderwijs is daar een belangrijk onderdeel van.
 
Een van de uitwerkingen van dit beleid is dat elke schoolinstelling een vast contactpersoon krijgt bij de politie. Met deze persoon kan de school overleggen over preventie, signalering van zorgelijk gedrag of situaties, de aanpak hiervan, het doorverwijzen naar de zorg- of andere hulpverlening en in geval van incidenten hoe te reageren.

De VO-raad adviseert scholen de bestaande samenwerking met de politie te intensiveren en gebruik te maken van de steun die politie, ook preventief, kan bieden. Stichting School & Veiligheid biedt informatie over de samenwerking tussen school en politie. Het Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid ontwikkelde een gespreksleidraad voor onderwijsinstellingen en politie.