De oorlog in Oekraïne bespreken op school

27 februari 2022

De oorlog in Oekraïne houdt ook veel leerlingen - en docenten - bezig en raakt hen in sommige gevallen ook direct, bijvoorbeeld doordat ze er familie hebben wonen. Het kan leerlingen helpen om op school over de situatie en hun gevoelens en zorgen te kunnen praten, hun mening te kunnen uiten en vragen te kunnen stellen om beter te leren begrijpen wat er aan de hand is. Diverse organisaties bieden lesmateriaal en andere ondersteuning aan die docenten helpen om de oorlog op een goede manier bespreekbaar te maken.

Zo heeft Uitgeverij Creathlon op de website goedemorgenopschool.nl gratis materiaal beschikbaar over de oorlog in Oekraïne. Bij het materiaal zitten vragen aan de hand waarvan leerlingen de inval door het leger van Rusland in Oekraïne met elkaar kunnen bespreken. Wat is er aan de hand? Wat gaan wij er in Nederland van merken? Moeten we Oekraïne helpen, en hoe dan? 

Utrecht University ontwikkelde verder samen met de website 'TerInfo' een lesbrief voor leraren in het po, vo en mbo, over manieren om de oorlog in de klas te bespreken. Ook ProDemos en LessonUp hebben werkvormen hiervoor ontwikkeld. Daarnaast heeft een docent van Pieter Groen in Katwijk een lesbrief* gemaakt die hij graag deelt met andere scholen. Ook Kamir Amghar, docent mbo en hbo, deelt graag de dialoog methodiek die hij gebruikt in zijn klas. Geïnteresseerden kunnen hem via LinkedIn een bericht sturen

Verder biedt Stichting School & Veiligheid een overzicht van beschikbare handvatten voor het voeren van gesprekken over maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas. En ook op Wikiwijs is open leermateriaal te vinden op dit vlak. Hoe behandelt u het thema oorlog? Waar vindt u lesmateriaal over de achtergronden van deze oorlog?

Op 28 februari organiseerde het KNAG tenslotte een online nascholingsbijeenkomst waarin informatie werd geboden over de natiestaatvorming van Oekraïne en geschiedenis van het land. De presentatie en opname van deze lezing zijn op te vragen via de website Geografie.nl


*Deze lesbrief is alleen bedoeld voor intern, niet-commercieel educatief gebruik, ter ondersteuning van het onderwijs op middelbare scholen.