Definitieve bedragen prestatiebox 2020

07 oktober 2020

Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen in 2020 341 euro per leerling vanuit de prestatiebox. Dat heeft het ministerie van OCW bekendgemaakt. Eerder had het ministerie een voorlopig bedrag bekendgemaakt van 330,50 euro. Als gevolg van de loonbijstelling en de definitieve leerlingentelling is dit opgehoogd.

Het geld uit de prestatiebox is bedoeld om de ambities uit het sectorakkoord vo te realiseren. Het geld is in principe structureel beschikbaar, maar de voorwaarden ervan en het bedrag per leerling kunnen per jaar verschillen.