Derde ronde subsidie vrijroosteren leraren vanaf 15 februari geopend

28 januari 2021

Tien schoolbesturen in het primair en tien schoolbesturen in het voortgezet onderwijs kunnen binnenkort gebruikmaken van de derde subsidieronde “Vrijroosteren leraren”. Hiermee kunnen ze leraren in een periode van twee schooljaren (2021-2023) gedeeltelijk vrijroosteren om deel te nemen aan coachingsactiviteiten en het intensief begeleiden van achterstandsleerlingen. Aanvragen is mogelijk vanaf half februari via de site van DUS-I.

Deze subsidie is een van de maatregelen uit het Actieplan Gelijke Kansen 2016 en is bedoeld voor scholen die nieuwe of extra activiteiten willen starten om achterstandsleerlingen gelijke kansen te geven. Een bestuur kan maximaal €292.950 aanvragen voor twee schooljaren. Scholen met veel achterstandenproblematiek krijgen op deze manier de gelegenheid leraren te laten deelnemen aan activiteiten op het gebied van coaching en intensieve begeleiding van achterstandsleerlingen.

Aanvragen moeten uiterlijk 1 april 2021 binnen zijn. Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen als een bestuur eerder al subsidie heeft ontvangen voor de subsidierondes Vrijroosteren leraren 2017-2019 of 2019-2021. Er wordt gestreefd naar diversiteit en regionale spreiding onder de aanvragen. De nieuwe regeling verschilt op enkele punten van de vorige regeling. De belangrijkste is dat leraren betrokken moeten worden bij het opstellen van het activiteitenplan. Meer informatie over eventuele loting bij teveel aanvragen vindt u op de website van DUS-I.